Spoločné problémy makroregiónov vyžadujú spoločné riešenia

zdroj: TASR

Začiatkom týždňa sa v Bukurešti uskutočnilo 2. zasadnutie fóra Dunajskej stratégie. Hlavnými bodmi stretnutia predstaviteľov 14 krajín podunajského makroregiónu boli efektívne využívanie financií a kvalitné líderstvo. Predstavitelia ministerstiev zahraničia a regionálneho rozvoja hovorili spolu s komisárom pre regionálnu politiku Johannesa Hahna hovorili o spoločných riešeniach najpálčivejších problémov tohto regiónu, ako sú energetická bezpečnosť a znečistenie prostredia, kriminalita, chýbajúce dopravné spojenia, nedostatočná konkurencieschopnosť a tiež únik mozgov.

V Spoločnom vyhlásení, zástupcovia krajín makroregiónu navrhli vytvoriť koordinačný mechanizmus zameraný na lepšiu výmenu názorov o projektoch v rámci Dunajskej stratégie formou pravidelných stretnutí národných koordinátorov.

„Členské štáty by sa mali viac než kedykoľvek predtým snažiť nájsť spoločné riešenia na spoločné problémy,“ uviedol eurokomisár Hahn ešte pred začiatkom stretnutia.

Skvelý štart

Európska komisia vydala v júli hodnotenie úspešnosti dvojročného fungovania Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, v ktorom zdôraznila význam stoviek nových projektov, spoločných iniciatív a dôležitých sietí, prostredníctvom ktorých riešia členské i nečlenské krajiny EÚ spoločné problémy. Zároveň však jednotlivým vládam pripomenula potrebu väčšej angažovanosti zo strany politikov a predovšetkým samotných regiónov, ako aj nutnosť postaviť túto stratégiu na prvé miesto pri všetkých dôležitých politických oblastiach.

„Dunajská stratégia mala skvelý štart. Ale nebude v úspechoch pokračovať, ak sa dá na autopilota alebo ak sa bude predpokladať, že všetku ťažkú prácu urobí Európska komisia,“ upozornil Johannes Hahn. „Spolieham sa, že členské štáty zabezpečia riadne začlenenie stratégie pre podunajskú oblasť do budúcej generácie programov regionálnej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020, ako aj do ďalších súvisiacich európskych, regionálnych a vnútroštátnych politických rámcov,“ dodal.

Prostredníctvom koordinátorov prioritných oblastí Dunajskej stratégie bolo dosiaľ podporených asi 400 projektov v celkovej hodnote 49 miliárd eur. Ide napríklad o projekt odstraňovania vrakov lodí z Dunaja či zdieľanie databázy povodní a vytváranie spoločných povodňových máp.

Stratégia pre Jadranské a Iónske more

Minulý týždeň Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k Stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora, o vypracovanie ktorej ju požiadali lídri členských štátov na summite v decembri 2012.

Budujúc na úspechu doterajších dvoch makroregionálnych stratégií chce EÚ aj v týchto oblastiach podporiť hospodársku a sociálnu prosperitu, rast a zamestnanosť a zároveň pomôcť v európskej integrácii krajinám Západného Balkánu. Okrem 4 členských štátov (Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko) by sa mala týkať aj 4 nečlenských krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko).