Stále väčšie podvody s eurofondmi

Napriek tomu, že počet reportovaných nezrovnalostí pri použití fondov EÚ v členských krajinách „klesá v každej oblasti okrem štrukturálnych opatrení“, ich finančné dopady „v každom sektore narástli“, konštatuje správa Ochrana finančných záujmov Spoločenstva za rok 2007.

Najviditeľnejším príkladom je poľnohospodárstvo – v roku 2007 bolo reportovaných 1 548 prípadov nesprávneho použitia európskych fondov, oproti 3 149 rok predtým, no ich finančný dopad sa takmer zdvojnásobil z 87 miliónov eur na 155 miliónov.

Počet možných úmyselných podvodov „ostáva stabilný“. Hovorca komisie Max Strotmann však členské krajiny vyzval, aby konali, pretože potláčanie podvodov „je o ochrane peňazí daňových poplatníkov“.

Správa odhaduje, že nezrovnalosti v použití predvstupových fondov v nových členských krajinách mali „ťažký finančný dopad“. Minulý týždeň napríklad odhalila správa, ktorá prenikla z prostredia OLAF, že v Bulharsku bolo zneužitých 6,1 milióna eur určených pre poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj.

Európska legislatíva od členských krajín vyžaduje, aby „bezodkladne“ informovali EÚ o svojich podozreniach v prípadoch podozrenia z podvodov a nezrovnalostí. „Nárast počtu oznámených prípadov môže byť znakom toho, že kontrola podvodov sa zlepšuje“, myslí si komisár Siim Kallas zodpovedný za boj proti podvodom a korupcii.

Správa však zdôrazňuje, že aj v tejto oblasti je priestor pre zlepšenie. „Priemerné meškanie pri informovaní v oblasti poľnohospodárstva je 1,2 roka, v oblasti štrukturálnych opatrení je to 0,9 roka.“ Vyslovuje poľutovanie, že „niektoré členské krajiny informujú o nezrovnalostiach dlho po tom, ako sa udejú“.

Tabuľka: Počet podvodov a nezrovnalostí a finančné dopady
Zdroj: Európska komisia

Strotmann zdôraznil, že údaje sú len predbežné a je potrebné ďalšie vyšetrovanie. Okrem toho, týkajú sa „podozrenia z podvodov“, nie nutne podvodov ako takých. Počet tých, a ich finančné dopady, je možné samozrejme určiť len po tom, ako prebehne celé právne konanie.

Podľa hovorcu by mali na základe záverov správy konať predovšetkým členské krajiny, keďže „80% rozpočtu EÚ nie je implementovaného Komisiou v Bruseli“.