Staňte sa partnerom európskeho projektu Turizmus vo vidieckych oblastiach

Krátka správa

Množstvo „európskych peňazí“ ide na podporu projektov, ktoré jednak prinášajú osoh na najnižšej úrovni (aby ľudia cítili pozitívny dopad existencie Únie aj na ich každodenný život), ale zároveň prirodzene „nútia“ jednotlivé regióny, alebo dokonca mestá či obce členských krajín navzájom spolupracovať. Takýto postup totiž vedie k ich spájaniu, lepšiemu spoznávaniu sa a búra aj neviditeľné hranice medzi jednotlivými štátmi, ale aj národmi Európskej únie.

Talianska autonómna oblasť Trent – čo je akási obdoba našej regionálnej samosprávy – sa usiluje získať finančnú podporu práve na jeden takýto užitočný projekt, k čomu potrebuje partnerov z iných členských krajín. Projekt je zameraný na problematiku rozvoja turizmu a vôbec cestovného ruchu vo vidieckych oblastiach najmä horských a podhorských oblastí. Preto je zaujímavou príležitosťou, ako získať užitočné informácie a prevziať užitočné skúsenosti pre množstvo slovenských regiónov a samospráv.

Ciele projektu: (1) boj proti poklesu obyvateľstva v horských oblastiach; (2) boj proti geografickej a sociálnej izolácii za pomoci vytvárania pracovných príležitostí pre mladých podnikateľov v oblasti turizmu; (3) rozvíjanie modelov trvalo udržateľného turizmu a náročného turizmu ako podporu okrajových horských oblastí s potenciálom turistických zdrojov.

Plánované aktivity: (1) podpora turizmu v horských vidieckych sídlach s kultúrnymi, prírodnými alebo remeselnými zdrojmi; (2) podpora akcií zameraných na ochranu, bezpečie a podporu kultúrneho, prírodného a krajinného bohatstva a miestnych tradícií; (3) presadzovanie vidieckeho turizmu, networking, spolupráca a vzájomná podpora miest a obcí v rozvoji horských oblastí; (4) výstavba turistických dedín a iné akcie v danej oblasti.

Uzávierka: 14. apríla 2008 (pondelok)

Viac informácií môžete získať na kontaktnej adrese: Mrs. Gabriella Valler, Division for European Affairs, Provincia Autonoma di Trento, Via Romagnosi 9, 38100 Trento (Italy), tel: +39 0461 495359, fax: +39 0461 495362, e-mail: gabriella.valler@provincia.tn.it.