Staršie vozidlá napokon nepôjdu na STK každý rok

Komisia predstavila v lete návrh novej legislatívy, ktorá upravovala minimálne štandardy technickej kontroly vozidiel. Dôvodom nových pravidiel mala byť aj skutočnosť, že až šesť percent dopravných nehôd zapríčiňuje technická porucha vozidla.

Balík nových opatrení obsahoval prísnejšie pravidelné kontroly technického stavu vozidiel, ako aj cestné technické kontroly úžitkových vozidiel a prehľadnejšiu evidenciu motorových vozidiel.

Na Slovensku vyvolalo najväčšiu vlnu nevôle pravidlo, podľa ktorého by museli prejsť staršie vozidlá Stanicou technickej kontroly (STK) nie každé dva roky, ako je to dnes, ale každý rok.

Balík opatrení napokon prešiel Radou v miernejšej podobe.  „Podarilo sa dosiahnuť, aby sa technické kontroly motorových vozidiel po štyroch rokoch od prvej evidencie nevykonávali každoročne, ale v dvojročných intervaloch tak ako doteraz,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Hlavným argumentom bola skutočnosť, že zvýšenie technických kontrol vozidiel má zanedbateľný efekt na zníženie počtu dopravných nehôd. Na druhej strane by ich zvýšenie finančne zaťažilo vlastníkov motorových vozidiel.

Rada sa dohodla aj na tom, že periodické testy by sa nemali rozšíriť na skútre, motocykle, či karavany, ako to pôvodne chcela Komisia.

Ďalšou zmenou oproti pôvodnému návrhu je, že právna podoba opatrení sa mení z nariadenia na smernicu, čo vytvára väčší priestor pre členské štáty transponovať legislatívu v súlade s ich špecifickými potrebami.

O návrhu musí ešte rozhodnúť Európsky parlament. Podľa Európskej komisie by mala navrhovaná legislatíva predísť viac ako 36 tis. nehodám a zachrániť viac ako 1200 životov.