Svietenie v uliciach obcí bude úspornejšie

Pozadie

Celková rozdelená suma v blokovom grante Modernizácia verejného osvetlenia prekročila 3,15 milióna eur. Grant, ktorý bol určený na výmenu alebo rekonštrukciu svietidiel, výmenu rozvádzačov a inštaláciu systémov riadenia osvetlenia, mohol pokryť až 90 percent z oprávnených nákladov projektov. Maximálne tak mohol jeden projekt získať 150 tisíc eur. Rozhodujúca časť podpory – 85 percent – bola poskytnutá rovnakým dielom prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, na ktorom participuje Island, Lichtenštajnsko, a Nórsko. Okrem týchto prostriedkov boli využité aj zdroje zo štátneho rozpočtu.

Medzi priority finančných mechanizmov patrí aj ochrana životného prostredia a podpora trvalo udržateľného rozvoja. „Najväčšiu šancu uspieť mali obce, ktoré chceli modernizovať svoje systémy tak, aby ich verejné osvetlenie bolo nielen úspornejšie a efektívnejšie, ale zároveň aj bezpečnejšie a predovšetkým šetrnejšie voči životnému prostrediu,“ uviedla veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Brit Løvseth.

Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v apríli 2008. Žiadatelia mali na vypracovanie štyri mesiace. Záujem o grant prejavilo zaslaním projektu celkovo 102 obcí. Z neúspešných projektov celkovo 39 neprešlo formálnou kontrolou a jeden uchádzač predložil projekt po termíne uzávierky. Kvôli nevhodne navrhnutému technickému riešeniu hodnotiaca komisia vylúčila 17 projektov.

Graf 1.: Prehľad prijatých žiadostí podľa NUTS III

Zdroj: Informácia o priebehu a výsledkoch blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia – www.siea.gov.sk

Graf 2 Prehľad úspešných žiadostí podľa NUTS III

Zdroj: Informácia o priebehu a výsledkoch blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia –www.siea.gov.sk

„Zatiaľ sme podpísali zmluvy so 44 úspešnými uchádzačmi, pričom viacerí z nich už majú osvetlenie zmodernizované a prvé obce už dostali grantové príspevky na účet,“ uviedol Peter Kovář, riaditeľ odboru ostatných podporných projektov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je zodpovedná za administráciu blokového grantu.

V podporených projektoch nesmeli svietidlá vyžarovať žiadne svetelné emisie smerom dohora a použité mohli byť len najefektívnejšie svetelné zdroje s minimálnym merným svetelným výkonom 87 lm/W. Okrem toho bolo podmienkou udelenia grantu zníženie spotreby elektrickej energie o 30 percent v porovnaní s rokom 2007. Najvýraznejší úsporný efekt mali nové energeticky menej náročné svetelné zdroje. Vo väčšine podporených projektov obce využívali aj reguláciu intenzity osvetlenia

Príklady úspešných obcí

Dve zo 45 obcí, ktoré získali podporu z blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia v pondelok (3. 8. 2009) navštívila Brit Løvseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva. Predstaviteľka Nórska, ktoré poskytlo veľkú časť z grantových zdrojov, sa prišla osobne pozrieť na výsledky rekonštrukcie v Zelenči a v Malinove. V oboch uvedených obciach už svietia niekoľko týždňov úspornejšie, pri modernizácii svietidiel však využili rozličnú technológiu.

V Zelenči si staré svietidlá vymenili v celej obci za nové s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Väčšinu, 122 svietidiel financovali z grantu, 6 si zaplatili sami. Celý projekt stál vyše 36 tisíc EUR. Predpokladajú, že ročne usporia takmer 35 tisíc kWh, čo je 50 percent z energie, ktorú pri osvetlení spotrebovali v roku 2007.

V Malinove rekonštruovali len časť ulíc, na ktorých osadili celkom 100 ks LED diódových svietidiel. Podľa výpočtov by tak mali dosiahnuť 56 percentnú úsporu energie, oproti matematicky vypočítanej spotrebe svietidiel, ktoré na rovnakých miestach stáli pred tým. Náklady na tento projekt prekročili 131 tisíc EUR.

Ako uviedol, riaditeľ odboru ostatných podporných projektov SIEA Peter Kovář, rozhodnutie, či zvoliť LED svietidlá alebo klasické vysokotlakové sodíkové výbojky bolo na starostoch. LED technológie si vybralo okrem Malinova aj ďalších 5 z úspešných obcí.

LED svietidlá sú v prípade použitia vo verejnom osvetlení novinkou nielen na Slovensku. V zahraničí ich inštaláciu v uliciach podporujú aj samotní výrobcovia, ktorí tak testujú ich využitie v praxi. Všeobecne platí, že pri použití LED technológií je vstupná investícia niekoľkonásobne vyššia ako pri vysokotlakových sodíkových výbojkách, pričom životnosť svietidiel deklarovaná výrobcami LED zvyčajne presahuje 20 rokov. Pri opotrebovaní je však nutné vymeniť celé LED svietidlo, zatiaľ čo pri vysokotlakových sodíkových výbojkách stačí vymeniť len zdroj svetla.

Aké technické riešenia zvoliť a či napríklad nakúpiť systémy, ktoré stmievajú len v závislosti od času alebo aj od dôležitosti jednotlivých ciest, záviselo od rozhodnutia a dôslednosti predstaviteľov obcí a projektantov. Podľa P. Kovářa môžu byť viaceré z na mieru šitých podprojektov príkladom pre tých, ktorí o modernizácii uvažujú. Inšpirovať sa môžu aj technickými novinkami, ktoré si niektorí úspešní žiadatelia zvolili. Ako sa úspešným žiadateľom podarí podprojekty zrealizovať, a či svoje záväzky naplnia, bude známe najskôr o rok a pol, kedy by mala byť realizácia všetkých podprojektov ukončená.