Talianski podnikatelia majú záujem o Banskú Bystricu

Krátka správa

Koncom januára prijal predseda banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš na ÚBBSK v Banskej Bystrici 3 – člennú delegáciu – podnikateľskú skupinu z regiónu Venetto v Taliansku, ktorú viedol Lucio Zaramella. Talianski hostia prejavili záujem o spoluprácu medzi regiónom Venetto a Banskobystrickým samosprávnym krajom v projektoch, špecializujúcich sa na spoločné technologické parky, obnoviteľné zdroje regiónu a oblasti sociálnej práce. Ponúkli svoje skúsenosti, podložené know-how univerzity v Padove, tamojších firiem a doterajšími skúsenosťami z projektov z oblasti sociálnych služieb.

Ako uviedol predseda BBSK Milan Murgaš, BBSK pociťuje dlhodobý nesúlad medzi poskytovateľmi takýchto služieb a medzi dopytom po nich. Ide hlavne o poskytovateľov služieb pre Domovy dôchodcov a pre domovy s mentálne postihnutými občanmi. Načrtol aj ďalšiu možnosť spolupráce vo sfére likvidácie odpadov. Termín dodržiavania podmienok európskej legislatívy v odpadovom hospodárstve, ktorá sa týka aj Slovenska, sa nezadržateľne blíži. Ako zdôraznil, v rámci technologického parku bude iniciovať jeho vznik v Banskej Bystrici, resp. na trase Zvolen – Banská Bystrica, pričom jadrom by bola orientácia na obnoviteľné energetické zdroje.

Naštartovanie sociálno-ekonomického rozvoja je nakoniec aj prioritou nového vedenia BBSK. Za jeden z kľúčových problémov považuje M. Murgaš aj zlé prerozdeľovanie finančných prostriedkov z fondov EU, pričom zastáva jednoznačný názor, aby tieto finančné toky smerovali priamo do regiónov.

Talianska podnikateľská skupina ocenila ponuku na vznik konzorcia, zloženého zo zástupcov univerzity v talianskej Padove, podnikateľskej organizácie z regiónu Venetto, banskobystrickej UMB, Technickej univerzity vo Zvolene a BBSK. Do marca pripravia talianski partneri návrh spolupráce a ďalšiu návštevu avizovali v apríli 2006.