Trinásť slovenských miest znovu „ozelenie“

Trinásť projektov s environmentálnym zameraním podporí Nadačný fond Tesco Stores v Nadácii Pontis počas tretieho ročníka programu Tesco pre zdravšie mestá 2009. Na tieto iniciatívy prerozdelil 39 949 eur. O grant sa uchádzalo celkovo 19 predkladateľov, ktorých navrhli zamestnanci Tesco alebo samospráva mesta, kde sa má projekt realizovať. Hodnotiaca komisia nakoniec vybrala 13 z nich – 2 zo západoslovenského, 8 zo stredoslovenského a 3 z východoslovenského regiónu.

Maximálna suma o ktorú mohli účastníci žiadať bola 3 319 eur a zapojiť sa mohli mimovládne neziskové organizácie a miestna samospráva. Jednou z hlavných požiadaviek bola, aby sa v meste, kde sa bude projekt realizovať, nachádzala pobočka obchodného domu Tesco. Fond v rámci program Tesco pre zdravšie mestá 2009 podporí environmentálne projekty zamerané na ochranu životného prostredia – separácia odpadu, revitalizácia a obnova parkov a verejných priestranstiev.

Spoločnosť Tesco sa prostredníctvom svojho nadačného fondu snaží zlepšiť prostredie ľudí v mestách, kde má svoje obchodné domy. Ide o súčasť "Plánu zodpovedného susedstva", ktorý spoločnosť Tesco verejne vyhlásila v roku 2007. V minulom roku bolo v rámci druhého ročníka grantového programu Tesco pre zdravšie mestá prerozdelených 16 519 EUR na športové aktivity v rôznych mestách na Slovensku.

Realizácia jednotlivých projektov je naplánovaná od 1. februára 2009 do 30. septembra 2009.

Zoznam podporených organizácií a projektov nájdete tu.