V machináciách s európskymi peniazmi vedú Bulhari a Taliani

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

„Geografický rebríček prichádzajúcich informácií z členských a kandidátskych krajín EÚ ukazuje, že významný podiel nových informácií sa naďalej týka len malého počtu krajín“, uvádza sa v aktuálnej výročnej správe Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).   

Úrad sa v roku 2010 zaoberal vyšetrovaním 419 prípadov v členských krajinách EÚ, pričom 81 z nich sa týkalo Bulharska, relatívneho nováčika v Únii, a 41 Talianska, ktoré je zakladajúcim členom EÚ.

Na treťom mieste skončilo Belgicko s 37 prípadmi. Krajina, ktorá hostí väčšinu európskych inštitúcií je ale špeciálnym prípadom, pretože veľa z vyšetrovaní sa odohráva práve v rámci samotných inštitúcií.

Vyšetrovanie sa týka v 139 prípadoch EÚ orgánov a 117 poľnohospodárskeho sektora.

Pre ďalšie krajiny je sumár vyštrovaných prípadov nasledovný: Rakúsko (6), Cyprus (3), Česká republika (10), Dánsko (0), Estónsko a Fínsko (1), Francúzsko (20), Nemecko (34), Grécko (23), Maďarsko (7), Írsko (5), Lotyšsko (2), Litva (5), Luxembursko (7), Malta (5), Holandsko (13), Poľsko (17), Portugalsko (8), Rumunsko (36), Slovensko (6), Slovinsko (3), Španielsko (22), Švédsko (3), Veľká Británia (23).

Preverovaním jednotlivých prípadov sa OLAF-u podarilo získať späť pre európsky rozpočet 68 miliónov eur. Najväčšia časť z toho pochádza zo štrukturálnych fondov, nasleduje poľnohospodárstvo a priame výdavky.

Kumulatívne vyjadrenie celkového trestu za zistené prečiny sa rovná 125 rokom väzenia. Niektoré z vyšetrovaní, uzavretých v roku 2010 a zaznamenaných vo výročnej správe sa začali skôr.

V Bulharsku prichádzajú výsledky správy v predvečer prezidentských a municipálnych volieb, ktoré sa majú konať v nedeľu. Národný denník Sega na svojej titulnej strane píše: „Bulharsko je šampiónom v podvodoch v EÚ“. Bulharsko sa „prebojovalo“ na čelo rebríčka OLAF aj minulý rok. Naopak v Taliansku sa správa OLAFu takmer v médiách neobjavila.

Bulharsko je zároveň s Rumunskom medzi tými krajinami EÚ, ktoré majú v dôsledku prebujnenej korupcie a nízkej administratívnej kapacity najnižšiu mieru absorpcie európskych fondov.

Bukurešť aj Sofia navyše dúfajú, že na nedeľnom summite lídrov EÚ padne okrem dôležitých rozhodnutí o budúcnosti eurozóny aj rozhodnutie o ich vstupe do Schengenského priestoru bez hraníc. Podľa všetkého ale Holandsko aj naďalej podmieňuje tento krok práve merateľným zlepšením boja proti korupcii. V prípade Bulharska obavy plynú aj z organizovaného zločinu.