Väčšina občanov EÚ nevie o eurofondoch

zdroj: Flickr, autor: tilwe

Až 65 percent Európanov nevie o tom, že Európska únia financuje miestny a regionálny rozvoj v oblasti, kde žijú, a to aj napriek tomu, že na kohéznu politiku je v súčasnosti vyčlenená viac ako tretina celkového rozpočtu EÚ. Úroveň poznatkov o fondoch financovaných z EÚ meral prieskum Flash Eurobarometer. Jeho výsledky tento týždeň zverejnila Komisia.

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 27 tisíc ľudí vo všetkých členských štátoch Únie. Jeho výsledky ukazujú, že medzi štátmi sú veľké rozdiely. V prípade najchudobnejších členských štátov, ktoré zároveň dostali najviac prostriedkov zo štrukturálnych fondov, občania vo veľa prípadoch vedeli o jednom, či viac projektoch financovaných z EÚ blízko ich bydliska. V Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovensku to boli až dve tretiny všetkých opýtaných. Viac ako polovica oslovených vedela o projekte financovanom z eurofondov v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Portugalsku a Slovinsku.

V ôsmich členských štátov však vedel o podobnom projekte len približne jeden zo štyroch oslovených- stalo sa tak v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku a Holandsku. Vo Veľkej Británii dokonca vedelo o miestnych projektoch podporených z eurofondov len 13 percent respondentov.

Ľudí, ktorí potvrdili, že o podobnom projekte počuli a vedia, mali zároveň ohodnotiť význam a dosah týchto projektov. Viac ako tri štvrtiny z nich (76 percent) sa vyjadrili, že podpora EÚ mala pozitívny vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj ich mesta alebo regiónu. V skupine respondentov zároveň viac ako tretina (36 percent) oslovených uviedla, že mali z týchto projektov financovaných z eurofondov osobný úžitok.

Všetci respondenti sa mali zároveň vyjadriť k tomu, že ako by podľa nich mali byť eurofondy rozdelené medzi členské štáty. Veľká väčšina z nich (88 percent) súhlasila s tým, že je dobrým nápadom vyčleňovať tieto prostriedky najmä pre najchudobnejšie regióny. Verejná mienka sa však rozchádzala v názore, či by mali byť všetky prostriedky vyčlenené výlučne na podporu najchudobnejších regiónov. Takmer polovica opýtaných (49 percent) súhlasila, zatiaľ čo mnohí ďalší (47 percent) sa vyjadrili, že z eurofondov by mali mať určitý úžitok aj bohatšie regióny.