Valentovič a Janušek lobujú za zdravé eurofondy

Krátka správa

V piatok 30. marca rokovala pod vedením vicepremiéra Dušana Čaploviča „Rada vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami“. Tematicky sa venovala eurofondom 2004 – 2006, SOP poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Dôležitou témou boli pripomienky Európskej komisie k Národnému referenčnému strategickému rámcu 2007 – 2013 a k operačným programom, ktoré sa dostali na stôl aj vláde v stredu 28. marca. V nich napríklad EK má výhrady voči samostatnému OP pre zdravotníctvo.

Podľa slov hovorcu MVRR Miroslava Bátovského trochu prekvapili regióny požiadavkou, kde k doterajšej kritike nedostatočných kompetencií ako sprostredkovateľských orgánov pre ROP pridali návrh o rozšírené kompetencie aj pre ďalšie operačné programy. Pôvodne avizovaná téma Operačného programu Zdravotníctvo sa podľa slov Bátovského na stôl nedostala.

Problematika OP Zdravotníctva ostáva otvorená. Dnes však o programe rokujú spoločne s komisárkou pre regionálnu politikou Danutou Hübner minister zdravotníctva Ivan Valentovič a minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek. Naši ministri adresovali komisárke spoločný list, v ktorom obhajujú samostatný operačný program Zdravotníctvo. Ten patrí objemovo medzi najmenšie, vláda naň priklepla 250 mil. eur z balíka 11,5 mld. poskytnutých z eurofondov pre Slovensko na obdobie 2007-2013.

Podľa názoru odborníkov je podoba OP veľmi odlišná od jeho pôvodnej verzie, ktorá sa predkladala do vlády v jeseni 2006. Prvé verzie programu rázne kritizovali politici z SMK Pál Csáky a Laszló Gyurovsky, ktorí mali do volieb 2006 prípravu nového programového obdobia pod palcom.  Okrem toho sa ministerstvo zdravotníctva dohodlo s ministerstvom školstva, že pod svoje krídla preberie z OP Vzdelávanie aj opatrenie venované vzdelávaniu pracovníkov v sektore zdravotníctva.

Robert Fico doteraz stojí a tiež obhajuje pred médiami samostatný OP. Vicepremér Dušan Čaplovič v rozhovore pre EurActiv podotkol, že neuznáva argument veľkého počtu OP v rámci Slovenska, pretože dvojnásobne väčšie Česko má tých programov tiež dvakrát tak veľa. Požiadavky novej kohéznej politiky však kladú dôraz na synergické účinky a teda koncentráciu priorít a aktivít do čo najmenšieho počtu programov. Tak zneli aj viaceré odporúčania Bruselu členským krajinám počas príprav národných rámcov pre 2007-13.

EK schvaľuje NSRR a tiež počet a alokácie pre jednotlivé operačné programy a priority. Tiež skúma ich opodstatnenosť a adicionalitu – teda aby dva OP nepodporovali to isté.