Viedenský starosta: EÚ ignoruje práva regiónov

zdroj: flickr, DorisP

Sociálny demokrat Häupl, ktorý je starostom Viedne od roku 1994, je zároveň predsedom Výboru európskych samospráv a regiónov. V tejto funkcii nahradil v roku 2004 bývalého francúzskeho prezidenta Valéry Giscard d´Estainga.

Häupl pred bruselským stretnutím s eurokomisárom pre regióny Johannesom Hahnom, ktorý pochádza tiež z Viedne, povedal, že mnohé verejné správy nekonajú v súlade s duchom Lisabonskej zmluvy.

Zmluva, ako podčiarkol, bola formulovaná tak, aby posilnila podiel národných a regionálnych parlamentov na rozhodovacom procese v EÚ pomocou takzvaného princípu subsidiarity.

Výsledkom však je, že silné regióny ako napríklad Viedeň, v tomto súboji s verejnou správou prehrávajú a musia sa začať viac zviditeľňovať, aby národné vlády donútili rešpektovať zmeny vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy.

Häupl preto povedal, že zamýšľa v nasledujúcich mesiacoch zmobilizovať členov Výboru európskych samospráv a regiónov (CEMR) k tomu, aby získali právomoci, ktoré im nová zmluva prisudzuje.

CEMR je najväčšia organizácia zastupujúca miestne a regionálne vlády v Európe, pričom spája viac ako 50 národných asociácií miest, samospráv a regiónov z 38 krajín. Spolu tieto združenia reprezentujú viac ako 100 tisíc miestnych a regionálnych úradov.

Ignoruje aj Komisia subsidiaritu?

Podľa viedenského starosti sa ani Európskej komisii nedarí splniť svoje prísľuby o subsidiarite. V nedávno publikovanom pracovnom programe a v návrhu stratégie EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť, nie je „ani zmienka“ o subsidiarite, tvrdí Häupl a dodáva, že „Komisia v určitom zmysle ignoruje úlohu miest a regiónov pri svojej nepretržitej práci.“

„Myslím, že Komisia si skutočne neuvedomila, čo táto nová zmluva znamená pre mestá a regióny,“ povedal.

Uznanie úlohy miest

V rámci rozhovorov o budúcej reforme regionálnej politiky, ktoré práve prebiehajú v Bruseli, Häupl sa prikláňa ku vyčleneniu určitého percenta regionálnych fondov EÚ na ciele, ktoré poskytujú „veľký obraz“, ako napríklad trvaloudržateľný rozvoj miest, inovácie, zelený výskum a rozvoj.

Uvádza tiež, že na úrovni miest je možné presne merať úspech fondov EÚ. Európsku úniu preto vyzval, aby zaviedla viac prísnejších hodnotení, ktorými by bolo možné analyzovať výsledky plnenia cieľov v oblasti regionálneho financovania.

„Chceme, aby sa mestskej dimenzii dostalo dosť pozornosti vo všetkých relevantných sektorových mechanizmoch financovania.“

Dobrá práca, Hahn

Na záver pochválil viedenský starosta svojho krajana Hahna za odvádzanie dobrej práce pre regióny, hoci obaja patria do iného politického spektra. Häupl si nemyslí, že Hahnov záujem sa bude príliš orientovať na mestá ako tvrdia niektorí regionálni hráči v Bruseli. Viedeň, okrem toho, že je veľkým mestom, je aj región, uvádza.