Vláda rozdeľovala v Košiciach aj peniaze z eurofondov

V stredu (2.10.) vláda na výjazdovom rokovaní v Košiciach rozdeľovala prostriedky na rôzne aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v meste.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má do konca tohto roka v spolupráci s mestom Košice vypracovať koncepciu komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX a vytvoriť materiálne a finančné podmienky na jej plnenie. Do dvoch rokov má tiež pripraviť národný projekt na čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu zameraný na rozšírenie činnosti komunitných centier a terénnej sociálnej práce, s možnosťou zapojenia mesta Košice do aktivít projektu.

Úlohou ministra školstva bude vytvoriť predpoklady pre efektívne čerpanie prostriedkov v rámci projektov zameraných na budovanie vedecko-technických parkov na Technickej univerzite, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a Ústave SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj má zabezpečiť realizáciu uzatvorenými zmluvami za vyše 96,7 milióna eur.

Na zasadnutie vlády SR bola prizvaná aj poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková (Socialisti & Demokrati), ktorá v diskusii pripomenula predĺženie termínu pre čerpanie eurofondov o jeden rok, ktoré schválil výbor EP pre regionálny rozvoj.

„Dobrá správa pre Slovensko – a obzvlášť pre východ Slovenska –  je, že minulý týždeň na zasadnutí výboru REGI v Európskom parlamente sme schválili výnimku pre Slovensko pre čerpanie eurofondov o jeden rok dlhšie,“ uviedla Smolková „Budeme naďalej vyvíjať úsilie, aby sme aj na plenárnom zasadnutí EP koncom októbra tento výsledok zopakovali.“

Dva milióny z finančnej rezervy štátu vláda pridelila aj na nevyhnutné opravy základných škôl a zlepšenie podmienok výučby a na zvýšenie bezpečnosti v meste – kamerové systémy, technické vybavenie a navýšenie počtu mestských policajtov.

Ministri ďalej hovorili o protipovodňovej ochrane mesta a schválili poskytnutie investičnej pomoci pre firmy IBM Slovensko a T-Systems Slovakia, ktoré majú vytvoriť 500 nových pracovných miest v IT sektore. Zaoberali sa aj stavom projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Udržateľnosť EHMK

Vláda rozhodla, že ministerstvo kultúry bude v rámci svojho dotačného systému na roky 2014 – 2015 dbať na podporu udržateľnosti kľúčových kultúrnych aktivít projektu EHMK 2013. V budúcom roku bude mať ministerstvo v grantovom systéme špeciálny dotačný program pre EHMK s alokáciou 1 milión eur.

Minister kultúry Marek Maďarič poukázal na úspešný priebeh projektu.  „Dnes je ukončených všetkých 20 investičných projektov, veľmi náročných a významných, pretože tu v Košiciach a regióne bolo preinvestovaných vyše 60 miliónov eur," uviedol.

"Pre košický región je dôležité, aby sa udržal a pokračoval odkaz projektu EHMK, ktorého implementáciou boli naštartované rozvojové procesy, a ktoré pri zabezpečení udržateľnosti pozitívne ovplyvnia rozvoj mesta Košíc, regiónu i Slovenska," uvádza sa vo vládnom materiáli o projekte EHMK. Rezort kultúry v ňom tiež pripomína, že udržateľnosť naštartovaných procesov je možná len viaczdrojovým financovaním zahrňujúcim okrem privátnych aj verejné zdroje a to lokálne, národné a nadnárodné.

„Z môjho pohľadu sú výsledky rokovania vlády investíciou do budúcnosti mesta, ktorá zabezpečí jeho ďalší rozvoj," konštatoval primátor Košíc Richard Raši.

(EurActiv/TASR)