Vplyv členstva v EÚ na poľnohospodárstvo

 

Krátka správa

Vplyv vstupu do EÚ na ekonomiku poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov bol nosnou témou konferencie, ktorú organizovala s ďalšími partnermi Slovenská poľnohospodásrka a potravinárska komora 13. júna 2006 v Nitre. V súvislosti s naším vstupom do EÚ slovenský agrárny sektor dosiahol kladný hospodársky výsledok, no jeho výška neumožňuje stabilizovať podnikateľské prostredie a rentabilita nie je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory uspokojujúca, čo potvrdzujú aj ukazovatele, ako znižovanie počtov hospodárskych zvierat, znižovanie príjmov prvovýrobcov potravín a prehlbovanie deficitu zahraničného obchodu s agropotravinárskymi produktmi. Potravinársky priemysel na Slovensku dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka celkový zisk takmer 1,1 miliardy korún. V porovnaní s vlaňajškom sa dostal zo straty do zisku mlynský, mliekarenský i pekárenský priemysel.

V susedných krajinách V-4 došlo po vstupe do EÚ k zlepšeniu obchodnej bilancie, čo potvrdzuje pokles konkurenčnej schopnosti slovenských farmárov a potravinárov na spoločnom trhu. Jej príčiny vidia experti v menej výhodnom podnikateľskom prostredí (rozdielne výšky priamych platieb, usporiadanie vlastníctva pozemkov) a nedostatočnej ekonomickej stabilite rozhodujúcich výrobných odborov potravinárskeho priemyslu. Pre nasledujúce rozpočtové obdobie požadujú potravinári umožniť čerpať štrukturálne fondy EU formou priamej pomoci druhospracujúcim podnikom potravinárskeho priemyslu.