Vyjadrite svoj názor k európskej regionálnej politike po roku 2013

Krátka správa

K tomu, ako bude vyzerať regionálna politika po roku 2013, sa môžete vyjadriť do 30. januára 2008. Verejné konzultácie prebiehajú už mesiac. Za regionálnu politiku, ako aj jej reformu, je zodpovedná európska komisárka Danuta Hübner.

Základným cieľom verejného pripomienkovania je odpoveď na otázky: Ako by sa mala európska kohézna politika prispôsobiť novým výzvam? Ako ju zlepšiť? Ako zvýšiť jej vplyv v budúcnosti?

Svoje názory smú vyjadriť prakticky všetci: okrem občanov aj členské štáty, regióny, mestá, inštitúcie EÚ, ekonomickí a sociálni partneri, občianske združenia, akademici.

Príspevky by mali vychádzať z otázok publikovaných v Štvrtej správe o ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Správa z verejnej konzultácie bude predstavená na jar 2008 spolu s Piatou správou o pokroku hospodárskej a sociálnej súdržnosti.