Vyjednávacie pozície členských štátov pred prijatím klimaticko-energetického balíčka 2030

Autor: worradmu, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Lídri Európskej únie sa na budúci týždeň (23-24. október) stretnú, aby sa dohodli na klimatických a energetických cieľoch, ktoré má únia dosiahnuť do roku 2030.

V poslednom návrhu Komisie sa uvádza záväzný cieľ redukcie skleníkových plynov o 40% v porovnaní s úrovňou v roku 1990, 30% zvýšenie energetickej účinnosti a aspoň 27%  podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe únie.

Členské štáty sa zhodujú iba v prípade záväznosti prvého cieľa. O tom, či budú právne záväzné aj ostatné dva ciele sa rozhodne až na budúci týždeň.

Napríklad Británia či Cyprus nesúhlasia so záväznými cieľmi energetickej účinnosti a podielu obnoviteľných zdrojov. Naopak Nemecko a Portugalsko chcú všetky tri ciele právne vymáhateľné a nastavené na 30%.

Navyše, Nemecko či Dánsko chcú do zmluvy zakomponovať formuláciu v podobe „aspoň 40% zníženie emisií skleníkových plynov“ namiesto konkrétneho čísla, čo by malo viesť k ešte väčšiemu zníženiu emisií CO2.  

Krajiny Vyšehradskej štvorky, Rumunsko a Bulharsko už v septembri avizovali, že budú podporovať len jeden záväzný cieľ. Zároveň požadovali  do zmluvy zahrnúť aj princíp solidarity s nízkopríjmovými krajinami v podobe kompenzačného mechanizmu.

Tabuľku s vyjednávacími pozíciami jednotlivých štátov môžete nájsť tu.

EurActiv.com