Zaostávame pri rozvoji vidieka

 

Krátka správa:

Nie každá vidiecka obec končí ekonomickým krachom a postupným vyľudnením. Sú aj také, čo rozkvitajú – buduje sa infraštruktúra, prichádzajú turisti i zahraniční investori. Často je však za tým fakt, že sa vedeli ľudia dohodnúť a spolupracovať. Slovensko bude môcť v rokoch 2007 až 2013 čerpať viac ako 1 ,5 miliardy eur z Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu na rozvoj vidieka. Odboru štrukturálnej politiky Ministerstva pôdohospodárstva SR vidí reálne 1,7 miliardy eur. Pri prideľovaní grantov budú vo výhode obce a mikroregióny, ktoré dokážu prevravieť jedným hlasom. Kde sa samospráva, podnikatelia, občianske združenia či cirkvi dohodnú na spoločných prioritách.

Pre Trend (24.8.2006) uviedla predsedníčka Vidieckeho parlamentu Mária Behanovská, že Slovensko oproti väčšine krajín Európskej únie zaostáva, hoci na vidieku žije takmer polovica obyvateľov krajiny. Podotýka, že Slovensko je jednou z troch členských krajín EÚ, kde neprebehol program Leader, zameraný na budovanie vidieckej infraštruktúry. V susednej ČR a Poľsku sa tejto iniciatíve venovali a príprava tzv. “miestnych akčných skupín” bola výrazne organizovanejšia.

Čerpať nápady a poučiť sa majú starostovia v týchto dňoch aj na Východe Slovenska v Novom Smokovci (26. – 27. septembra 2006), kde sa koná konferencia „Ako ďalej …. pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ v programovacom období 2007-2013“, ktorú organizuje Agentúra regionálneho rozvoja PSK (ARR PSK). Agentúra sa chce pripraviť spoločne s partnermi regionálneho rozvoja Prešovského kraja na programovacie obdobie 2007-2013. V Prešovskom kraji je 642 vidieckych obcí a 23 miest. Priemerne veľká obec na vidieku nedosiahne ani 670 obyvateľov. Mnohé majú iba niekoľko desiatok obyvateľov, čo znamená aj nízky rozpočet, a obmedzené možnosti na prípravu a spolufinancovanie projektov.

“Majú 100, 120 obyvateľov a ich obecný rozpočet nedovoľuje pripraviť kvalitnú projektovú dokumentáciu alebo dať si spracovať štúdie. Môžu sa však zapojiť do čerpania finančnej pomoci Európskej únie prostredníctvom mikroregionálnych združení, ktoré však musia byť aktívne,” konštatoval generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes na tlačovej besede počas konferencie. “Našim cieľom je zmobilizovať potenciálnych konečných prijímateľov finančnej pomoci EÚ na budúce programové obdobie 2007-2013. Musíme sa včas pripraviť na to, čo nás čaká, aby sme mohli zareagovať hneď na prvé výzvy v roku 2007,” konštatoval Benes.