Zasadnutie VIPA v Banskej Bystrici

Predsedníctvo Vidieckeho parlamentu na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 16. júna 2006 v Banskej Bystrici, podporilo iniciatívu Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, ktoré zaslalo Európskej komisii – Generálnemu direktoriátu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka list upozorňujúci na porušenie princípu partnerstva pri tvorbe Národného strategického plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Predsedníctvo tiež prijalo opatrenia k posilneniu úlohy regiónov v činnosti Vidieckeho parlamentu a na vzdelávanie vlastných aktivistov a členov siete Vidieckeho parlamentu.

Predsedníctvo sa zaoberalo aj prípravou IV. Zasadnutia VIPA, ktoré by sa malo konať v dňoch 20. – 21. októbra 2006 v Heľpe. Hlavnou témou Zasadnutia bude motív „Buďme lídri v LEADRI“.

Na zasadnutí Predsedníctva Vidieckeho parlamentu predseda Vidieckeho parlamentu BB kraja Peter Rusnák, informoval o pripojení banskobystrickej časti VIPA k iniciatíve neziskových organizácií v súvislosti s nefunkčným systémom riadenia a implementácie Európskeho sociálneho fondu – Fondu sociálneho rozvoja na Slovensku.