Zelená samospráva pomôže klíme

Regionálne a miestne samosprávy by mali podporovať využívanie IKT v úradoch, prácu cez telefón, či priblíženie služieb k miestu bydliska občanov. Dostupné a využívané informačné a komunikačné technológie nie len že zvýšia energetickú efektívnosť, ale regiónom a mestám tiež pomôžu bojovať proti klimatickým zmenám.

“Miestne a regionálne úrady už teraz široko využívajú IKT v mnohých svojich aktivitách”, tvrdí Risto Koivist (Fínsko, SES), spravodajca Výboru regiónov k oznámeniu Komisie o znižovaní uhlíkovej stopy IKT. Privítal plány Komisie na využitie skúseností mestských komunít v aplikácii opatrení pre energetickú efektívnosť, keďže vystupujú v rôznych pozíciách – ako regulátori, spotrebitelia, poskytovatelia služieb, či dodávatelia energie.

Výbor regiónov vyzval regionálne a miestne samosprávy, aby reformovali svoje vnútorné procesy a boj proti klimatickým zmenám plne integrovali do svojej organizačnej kultúry.