Zemplín v očakávaní megaprojektov cestovného ruchu

Pozadie 

Tradíciou slovenských kabinetov sa stali výjazdové rokovania v niektorom zo slovenských regiónov. Od roku leta 2006 zamierila vláda Roberta Fica (SMER-SD) po Betliari a Sobranciach na východ Slovenska po tretí raz. Pri príležitostí rokovaní vlády v regiónoch pravidelne spracúva ministerstvo hospodárstva informácie a analýzy sociálno-ekonomickej situácie pre danú oblasť. Existujú  už vládne dokumenty za  okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Brezno, Rimavská Sobota a okres Sobrance.  

Aktuálne predložili do medzirezortného pripomienkovania úradníci ministra Ľubomíra Jahnátka (SMER – SD) analýzu sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenia. Samospráva Spišskej Novej Vsi avizuje ešte pred dovolenkami výjazd kabinetu na Spiš (aj tu sa plánuje megaprojekt cestovného ruchu britského investora za asi 6 mld. korún). 

Počas doterajších výjazdov sa zaviazali ministri, že podporia budovanie priemyselných parkov, vyriešia kvalitné cestné prepojenia, podporia nové projekty cestovného ruchu i riešenia ťažkej sociálnej situácie. Analýzu uznesení vlády a faktov v regiónoch pripravuje EurActiv.sk v jednom z ďalších vydaní. 

Otázky 

  • "Biele vs. zelené kamene" 

V roku 2003 sa finišovalo v okolí Sninských rybníkov s 200- miliónovým projektom „Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky“ financovaného z veľkej miery predvstupovým fondom EÚ PHARE. Staval sa nový most cez rieku Cirocha, v okolí rybníkov športoviská, chodníky, cesty a parkoviská. Budovali sa aj nové elektrické rozvody, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, vodovody a vodojemy, hygienické zariadenia a administratívna budova pre turisticko-informačné centrum. 

Cieľom projektu bolo už vtedy riešiť lokalitu turizmu s celoročným využitím. Uvažovalo sa s dobudovaním lyžiarskeho strediska a pokračovať sa malo prácami na Starine a v Poloninách. K prácam na projekte sa hlásia okrem žiadateľa (Združenie obcí Horný Zemplín) aj spoločnosti ako Cassovia BIC, s.r.o. a Regionálna rozvojová agentúra v Humennom. Manažérom PHARE projektu bol sninský architekt Jozef Bajus zo Zemplínskych Hámrov. 

Pred pár rokmi sa stalo verejnosti (minimálne na východnom Slovensku) známe združenie Biele kamene, ktoré sa skonštituovalo v lete 2004 a jeho členmi sa stali Prešovský samosprávny kraj, mesto Snina a obce Kolonica, Remetské Hámre, Stakčín a Zemplínske Hámre. Poslaním združenia sú rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu založené za účelom prípravy a realizácie projektu „Športovo – rekreačné stredisko Biele kamene“ v lokalite Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat (CHKO Vihorlat).

Z ambiciózneho projektu 6 lyžiarskych centier okresalo ministerstvo životného prostredia v 2005 polovicu. Ostali dve lyžiarske strediská Johaneska a Tarnovský potok blízko obce Zemplínske Hámre (lanovky, vleky, parkoviská a osem zjazdoviek) a jedno menšie nad obcou Kolonica. Povolilo aj niektoré cesty a ostatnú infraštruktúru.  

Združenie malo za úlohu spracovať správu o hodnotení projektového zámeru na životné prostredie, ktorej posledná verzia je zverejnená na stránke Enviroportal.sk. Datovaná je z konca novembra minulého roka. 

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty odmietalo projekt aj po rozsiahlych korekciách od začiatku. V kritike mu sekunduje občianska iniciatíva “Zelený Kameň”. Tá kritizuje odlesňovanie tzv. ochranných lesoch na vysokoeróznych svahoch. Jej predstavitelia si myslia, že stredisko nebude v zime dostatočne využité. Pochybuje aj o predošlom europrojekte v okolí Sninských rybníkoch, keď v liste MŽP SR píše: “Len veľmi málo občanov si podľa našich poznatkov myslí, že projekt bol úspešný a letný turistický ruch v danej lokalite funguje len zo zotrvačnosti a neustále upadá. (…)je veľmi diskutabilné, či združenie Biele kamene je schopné realizovať tak náročný a rizikový projekt, keď časť členov tohto združenia nie je schopná rozvinúť rozvoj letnej turistiky, v ktorej ma táto lokalita podstatne väčší prirodzený potenciál ako je to v prípade zjazdového lyžovania. 

Spoluautormi správy o hodnotení vplyvu projektu na životné prostredie firmy Enving, s.r.o. sú aj renomovaní prírodovedci a ochrancovia prírody z východného Slovenska (Dr. Miroslav Fulín, Dr. Eva Sitašová), ktorí po posúdení viacerých aspektov odporúčajú optimálny variant s vybudovaním Johanesky a až následne, po vyhodnotení niektorých ukazovateľov odporúčajú budovať druhé centrum okolo Tarnovského potoka. 

Biele Kamene počítajú v zámere s viacerými etapami. V záverečnej fáze by sa mala v obciach dobudovať vybavenosť – hotely, penzióny. S vlekmi sa počítalo aj nad obcou Príslop pri vodnej nádrži Starina a na papieri bolo aj ambiciózne kongresové centrum v Stakčíne. 

  • Megaprojekt cestovného ruchu č. 2: Vtáčie údolie

Celé to začalo v mestečku Efteling po odporúčaní slovenskej ambasádorky v Holandsku hľadať budúcu lokalitu pre obdobný tematicko-zábavný park v Prešovskom kraji. Holandský investor (spol. Darc Leisure) volil pre svoj odvážny investičný zámer (odhadovaný na asi 4 mld. korún) postupné kroky. Najprv získal podporu u poslancov v regionálnom zastupiteľstve, neskôr aj vo vláde Roberta Fica. 

V oboch projektoch zohráva úlohu vojenský obvod Valaškovce. Prešovský samosprávny kraj by na základe uznesenia mohol získať od štátu pozemky v katastroch Chlmec a  Ptičie. Vláda sa zároveň chystá do konca tohto roka “podporiť” realizáciu projektu Vtáčie údolie v okrese Humenné a označila ho za „strategický rozvojový projekt v oblasti cestovného ruchu a investíciu vo verejnom záujme“. 

Regionálne média (denník Korzár) z východného Slovenska upozornili, že časť územia budúceho zábavného parku Vtáčie údolie má byť vyhlásená za chránenú a informovali, že investor a ani Prešovský samosprávny kraj neoslovili ochranárov ani ministerstvo životného prostredia. V lokalite, s ktorou investor počíta, sú údajne aj pozemky v chránenom vtáčom území (NATURA 2000) Vihorlat, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie pre hniezdenie chránených vtáčích druhov. 

Podľa informácií denníka SME (SME, 19/III/2008) bola zmienka o Vtáčom údolí pôvodne aj pri úlohe ministra životného prostredia –  „riešiť vyňatie dotknutej časti navrhovaného vtáčieho územia Vihorlatské vrchy zo zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území“. To sa však v schválenom uznesení už nenachádza.  

“Náš kraj má obrovský a nevyužitý potenciál v oblasti cestovného ruchu a zameriavať by sme sa rozhodne mali aj týmto smerom,” povedal pre agentúru TASR po skončení marcového rokovania vlády v Humennom prešovský župan Peter Chudík (SMER-SD).

“Chceme však, aby sa týmto projektom zaoberala vláda, a ak uvidíme, že je ekonomicky, právne a inštitucionálne zabezpečený, tak vláda odovzdá pozemky vo vlastníctve štátu,” citovala premiéra R. Fica agentúra SITA.  

Hlavnou atrakciou projektu budú tri stredne veľké zábavné parky s rôznou tematikou – Sisi, Bátoryčka a Jánošík. Nebudú chýbať ani športové areály, golfové ihrisko a lyžiarsky svah. Súčasťou parku budú aj stajne, jazdecký klub a zvierací park. 

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

  • Marec 2008: Prešovský samosprávny kraj v polovici marca 2008 začal obstarávať urbanistickú štúdiu záujmového územia Vtáčie údolie, ktorá je podkladom pre posudzovanie vplyvu investície na životné prostredie EIA podľa platnej legislatívy.
  • Apríl 2008: Podklady, informácie a vyjadrenia dotknutých orgánov, obcí a organizácií požadoval do 14. apríla 2008. Kvôli Vtáčiemu údoliu bude aktualizovať aj Územný plán Prešovského kraja.
  • Pre Biele Kamene sa očakávali v roku 2005 prvotné minimálne investície okolo 400 mil. korún, holandská spoločnosť Darc Leisure vyslovila zámer investovať do Vtáčieho údolia približne 4 mld. korún. Okrem týchto troch projektov je mediálne známy aj projekt za asi 160 mil. pri jaskyni Domica.
  • 2007 – 2013: Z eurofondov na roky 2007 – 2013 sa budú podporovať projekty cestovného ruchu, ktoré majú prispieť k celoročnému využitiu a vytváraniu komplexných produktov.