Zmeny v Národnom strategickom referenčnom rámci sú na stole

eú, vlajka

Krátka správa

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je ekonomicky najvyspelejším regiónom Slovenska. V porovnaní HDP podľa parity kúpnej sily medzi regiónmi EÚ-25 je jediným slovenským regiónom dosahujúcim viac ako 100 % priemeru. Región okolo hlavného mesta patrí do druhého a tretieho cieľa štrukturálnej pomoci EÚ v skrátenom programovom období 2004 – 2006. Podobne tak bude aj po roku 2007. Vo vzťahu k ďalším regiónom čerpá eurofondy s vyšším spolufinancovaním a v nižších množstvách.

Z takmer 11 miliárd eur, ktoré vyrokovalo Slovensko s EÚ v nasledujúcom programovom období na štrukturálnu pomoc a kohéziu by mohla Bratislavská župa od Únie získať takmer 500 mil. eur. Viac ako sa predpokladalo v pôvodnom návrhu Národného strategického referenčného rámca (NSRR).

Z návrhu aktualizácie NSRR, ktorý ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) predložilo na pripomienkovanie sa uvádza, že V rámci druhého cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, kam primárne patrí BSK, by sa malo vychádzať zo sumy 122,6 mil. eur. Z prvého cieľa Konvergencia, ktorý pokrýva zvyšných sedem krajov Slovenska sa navrhuje vyčleniť pre BSk čiastku 326,4 mil. eur. Toto vyžaduje dohodu a súhlas Komisie. Najväčšia časť z pol miliardy eur, 326,4 mil. má smerovať na Operačný program Výskum, vývoj a inovácie. Na moderné vzdelávanie pre znalostnú ekonomiku by v rámci Operačného programu Vzdelávanie sa vyčlenilo 17,8 mil. eur a rovnakou čiastkou je podoprený Operačný program Rast zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Operačný program Bratislavský kraj by mal disponovať financiami vo výške 87 mil. eur, ktoré by sa mali prerozdeliť na infraštruktúru a inovácie a informatizáciu.

Ako ďalej vyplýva z aktualizovaného návrhu NSRR, v rámci cieľa Konvergencia by sa takmer 11 mld. eur malo prerozdeliť do ôsmich a nie do deviatich operačných programov, ako to bolo navrhnuté v máji 2006.

Tými sú:

  • Regionálny operačný program,
  • Životné prostredie,
  • Doprava a informatizácia spoločnosti,
  • Výskum, vývoj a inovácie,
  • Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
  • Vzdelávanie,
  • Bratislavský kraj,
  • Technická pomoc.

Finálnu verziu NSRR by mal minister výstavby a regionálního rozvoja podľa návrhu uznesenia vypracovať a predložiť na rokovanie vlády do konca októbra tohto roka, kedy začne Slovensko uzatvárať proces prípravy na nové programové obdobie už priamo v Bruseli. Pripomienkové konanie bolo zverejnené 23. augusta 2006 na stránke Úradu vlády a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Verejnosť a zainteresovaní aktéri majú ešte čas do 30. augusta 2006.