Ako lepšie využiť eurofondy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Naša schopnosť dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, upozorňujú Miroslav Beblavý a Karolína Koščová vo svojej krátkej publikácii s názvom Ako lepšie využiť eurofondy.

Poukázali na to, že pri vstupe do EÚ sa zdalo, že problémy pri ich využívaní vyplývajú zo začiatočníckych chýb a nevyhnutného učenia. Odvtedy už štvrtá vláda zodpovedá za eurofondy, pripravuje sa tretie programovacie obdobie a takmer nič sa podľa nich nezmenilo – okrem ešte hustejšej záujmovo-byrokratickej siete.

Autori zdôrazňujú, že to, ako eurofondy použijeme, je veľmi dôležité – na najbližšie roky je to jeden z mála „voľných“ zdrojov. Nesprávne využívanie eurofondov naopak ničí inštitúcie, zásadne zvyšuje korupciu, prináša veľké administratívne náklady na správu a publicitu a štátny rozpočet zaťažuje nákladmi na spolufinancovanie.

Zle použité fondy môžu byť podľa autorov pre Slovensko v konečnom dôsledku aj čisté mínus, pričom odkazujú na príklad Grécka či južného Talianska.

Autori uvádzajú, že Partnerská dohoda, ktorú vláda schválila 12. februára, správne identifikuje kľúčové slabiny Slovenska, akými sú napríklad infraštruktúra a stav školstva a vedy, avšak chýbajú im jasnejšie riešenia na to, prečo eurofondy dosiaľ Slovensku priniesli oveľa menej, ako mohli a ako riešiť obrovskú korupciu a zlé rozhodnutia pri prideľovaní eurofondov.

Zdôrazňujú, že aj hodnotitelia najatí samotnou vládou konštatovali, že vplyvom čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa bude dariť zvyšovať zamestnanosť, avšak za cenu klesajúcej dynamiky produktivity a reálnej mzdy. To znamená, že takto použité fondy vytvoria dočasné pracovné miesta, ale neozdravia ekonomiku ani ju nenasmerujú na vyššiu úroveň fungovania.

Autori preto navrhli 7 krokov ako výrazne zlepšiť čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.

Celú publikáciu v PDF formáte nájdete na tomto odkaze.