Ako sa môžu mestá prispôsobiť klimatickým zmenám? Bratislava si hľadá partnerov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Bratislava, Smart Cities

(zdroj: Kamil Rejczyk/Flickr)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zelená ekonomika

Európska agentúra životného prostredia (EEA) vydala v júli správu venovanú adaptácii európskych miest na klimatické zmeny. Krátkodobé zlepšenia, ktoré zlyhajú pri každej ďalšej katastrofe, sú najhoršou formou adaptácie. Druhou najhoršou sú zásadnejšie opatrenia, ktoré vystačia iba do istej úrovne rizika. Najlepším riešením je podľa EEA transformatívny prístup, ktorý umožní mestu dlhodobé prispôsobenie sa klimatickým zmenám.

Súčasné opatrenia aj nové iniciatívy

Správa Urban adaptation to climate change in Europe 2016 – Transforming cities in a changing climate je druhou správou EEA o adaptácii miest. Prvá vyšla pred štyrmi rokmi.

Dokument mapuje súčasné riešenia aj nové iniciatívy od roku 2012. Určený je národným vládam, miestnym úradom aj expertom na klimatické zmeny a urbanizmus.

Bratislava je v dokumente považovaná za model partnerstiev medzi európskymi mestami. Výmenu znalostí a skúseností považujú autori správy za kľúčový krok v adaptácii.

V Bratislave sú aktívne mimovládky

Partnermi Bratislavy sú britský Birmingham, Dráždany a rumunské Sfantu Gheorghe.

„V Bratislave sme začali pracovať na adaptácii vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré otvorili otázku mestskej adaptácie násho mesta a zapojenia do medzinárodného výskumu,“ napísala pre správu Zuzana Hudeková z bratislavského magistrátu.

Vďaka tomu si začala Bratislava vymieňať skúsenosti s inými mestami. V správe sa píše, že vďaka tomu sa na Bratislavu sa dokonca obrátila so žiadosťou o partnerstvo aj Barcelona.

Čítajte aj: Čo znamená „smart cities“ alebo aké mestá sú inteligentné?