Aktuálne problémy budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku: plány a skúsenosti Technickej univerzity v Košiciach

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk