Ani euro nazmar!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Neopakovateľnosť možností, ktoré nám poskytujú eurofondy najmä v tomto roku a v najbližších piatich rokoch od nás žiada veľkú koncentráciu síl“, píše v úvode autor.

Zdôrazňuje, že tieto peniaze podporujú zásadne také riešenia na Slovensku, ktoré sú kompatibilné s celoeurópskymi zámermi. To podľa autora znamená, že keď financujeme z nich projekty my na Slovensku, realizujeme zároveň riešenia približujúce nás k vyspelej Európe.

Jednotlivé štáty čerpajú tieto finančné zdroje len vo výške 30-90%. Z toho vyplýva, že sa musíme naozaj aktivizovať, aby sme využili 400 miliárd Sk, ktoré sú vyčlenené pre Slovenskú republiku v plnej výške, uvádza europoslanec Peter Baco.

Podľa neho by sme mali po skúsenostiach iných štátov urobiť naozaj všetko preto, aby sme si s pomocou európskych peňazí doriešili veľkú časť problémov, ktoré máme. Ak ich nevyčerpáme, vrátia sa tým bohatým štátom ktoré ich tam dodali, pripomína.

Prvé skúsenosti z využitia eurofondov pre riešenie našich projektov hovoria o tom, že ak budeme pokračovať s doterajším nasadením, využijeme z eurofondov len polovicu. Preto publikácia prináša stručný a jednoduchý prehľad o finančných zdrojoch, z ktorých sa občania SR môžu zaujímať o podporu svojich projektov. Prehľad je aktualizovaný vo väčšine prípadov k dátumu 1. február 2008.

Publikácia „Ani euro nazmar!“ bola spracovaná v spolupráci s občianskym združením Obviam regio. Nájdete ju v plnom znení na tejto linke.