Eurokompas 1/2008

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prvé tohoročné číslo časopisu Eurokompas obsahuje:

  • harmonogram výziev na podávanie žiadostí o NFP na rok 2008
  • informácie o fungovaní regionálnych rozvojových agentúr na severe Slovenska
  • využívanie prostriedkov z fondov EÚ v meste Banská Bystrica
  • prehľad aktivít Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na prefinancovaní projektov zo ŠF
  • informácie o vybraných zrealizovaných úspešných projektoch: spoločnosť XRAY, s.r.o., Wellness centrum Patince, malá vodná elektráreň v Prakovciach

Časopis Eurokompas nájdete v elektronickej podobe (pdf) na tejto linike.