Eurokompas 1/2009

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

MVRR logo

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas prináša informácie napríklad o:

  • úspešných projektoch a rady pre žiadateľov
  • návšteve komisárky pre regionálny rozvoj Danuty Hubner na Slovensku
  • aktivitách Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
  • činnostiach Regionálnych rozvojových agentúr
  • poslaní a aktivitách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Celý časopis si môžete bezplatne stiahnuť na tejto linke.