Eurokompas 2008/4

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

MVRR logo

V najnovšom čísle časopisu Eurokompas nájdete napríklad informácie o:

  • obnove slovenských miest zo ŠF v období 2004-2006
  • Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  • Operačnom programe Informatizácia spoločnosti
  • grantoch na informovanie o Európskom parlamente
  • vybraných regionálnych rozvojových agentúrach
  • niektorých úspešných projektoch

Celý časopis si môžete stiahnuť na tejto linke