Eurokompas 2/2008

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Druhé vydanie časopisu Eurokompas obsahuje:

  • prehľad operačných programov mimo NSRR SR pre obdobie 2007-2013
  • informácie o činnosti novovzniknutých regionálnych rozvojových agentúr
  • prehľad funkcií a možností centrálneho informačného systému, nevyhnutného pre riadenie programov fondov v období 2007-2013
  • informácie o vybraných úspešných zrealizovaných projektoch: Imuna Pharm, a.s., Šarišské Michaľany; firma Elektrokarbon
  • zhrnutie záverov konferencie Programové obdobie 2007-2013 pre rozvoj regiónov (Banská Bystrica, 22.-25. apríl)
  • harmonogram plánovaných a vyhlásených výziev do 30.6. 2008
  • prehľad zaujímavostí z EÚ

Časopis Eurokompas nájdete v elektronickej podobe (pdf) na tejto linke.