Europrojekty: Kohézia alebo kolízia?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme a CEE Bankwatch Network zverejnili mapu 50 projektov, pri ktorých sú názoru, že sa jedná o environmentálne škodlivé a ekonomicky pochybné infraštruktúrne intervencie v Strednej a Východnej Európe. Európska únia apriori nedovoľuje využívať regionálne fondy na projekty s negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie jej obyvateľov.  

Mapa s titulom “Cohesion or Collision?“ znázorňuje kontroverzné projekty v celkovej sume 22 miliárd eur (z EÚ hradená takmer polovica sumy). Všetko sú to projekty, ktoré sú naplánované alebo sa realizujú s podporou štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu EÚ alebo Európskej investičnej banky (EIB).

Podľa autorov je finančná podpora EÚ pre Strednú a Východnú Európu potrebná a vítaná, ale ak sú tieto peniaze hlavným dôvodom bezohľadnej expanzie a ničenia životného prostredia, potom nejde o prínos, ale o plytvanie a Európska komisia a EIB by mali vyžadovať zastavenie týchto projektov alebo ich zmenu tak, aby alternatívne riešenia mohli byť dôkladne zhodnotené.“

Celkové náklady na 50 projektov sú 22 miliárd eur, pričom 10 miliárd by mali uhradiť fondy EÚ a ďalšími miliardami by mala prospieť EIB. Niektoré z projektov už boli schválené, ale väčšina z nich je pripravená na financovanie v období rokov 2007-2013.

Zo Slovenska zaradili autori do mapy tri projekty:

  • Diaľnica D1, úsek Sverepec – Vrtižer,
  • Spaľovňa nebezpečného odpadu v Banskobystrickom kraji
  • Rozšírenie skládky komunálnych odpadov v Žiline – Považskom Chlmci. 

Pri začatom projekte diaľnice ponad Považskú Bystricu upozorňuje analýza, že trasovanie cestného telesa ponad obytnú zónu v Považskej Bystrici je zdrojom konfliktov už viac ako desať rokov a dotknutí obyvatelia sa márne dožadovali od Národnej diaľničnej spoločnosti  alternatívy alebo kompenzácie zhoršených životných podmienok.

Regionálna spaľovňa nebezpečného odpadu v Banskobystrickom kraji v hodnote asi 25 mil. eur je údajne aktivitou samosprávneho kraja a súvisí zo zatvorenou spaľovňou nebezpečných odpadov v Dubovej (Petrochema). Dosiaľ neboli dôkladne zvážené alternatívne riešenia, ale i tak Banskobystrický kraj navrhuje postupne mestám na svojom území vybudovanie spaľovne, ktorej kapacita presahuje reálne potreby. Doteraz všetky mestá tieto plány odmietli a aktuálne kraj vyjednáva s mestom Žarnovica.

Skládka komunálneho odpadu v Žiline – Považskom Chlmci leží menej ako 300 metrov od obytnej zóny a obyvatelia sa roky sťažujú na úniky kontaminovanej vody zo skládky, prašnosť a zápach. Mesto podľa aktivistov plánuje rozšírenie skládky smerom k obytnej zóne bez tohto, aby sa zaoberalo problémom znečistených podzemných vôd a Ministerstvo životného prostredia SR vraj vydalo súhlasné stanovisko s rozšírením skládky.

Podľa aktuálnej reakcie primátora Žiliny Ivana Harmana budovanie skládok odpadu eurofondy nepodporujú a mesto Žilina nemôže rozšíriť skládku komunálneho odpadu v Považskom Chlmci s finančnou podporou Európskej únie, pretože fondy financovanie budovania skládok nepodporujú a mesto Žilina naopak pripravuje projekty cez Operačný program Životné prostredie na realizáciu komplexného systému separovaného zberu a zhodnocovania odpadov, aby v meste klesalo množstvo odpadu a aby bolo zabezpečené jeho ekologické zhodnocovanie.