Môže byť Bratislava príkladom, ako sa prispôsobiť klimatickým zmenám?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Bratislava

Podujatie Bratislava pre všetkých. FOTO-TASR

Bratislava patrí medzi mestá, ktoré sú inšpiráciou v presadzovaní klimatických opatrení. Vyplýva to z analýzy Financing urban adaptation to climate change, ktorú vo februári zverejnila Európska environmentálna agentúra.

Analýza sa zameriava na financovanie opatrení s cieľom prispôsobiť sa klimatickým zmenám. „Jedenásť prípadových štúdií v tejto publikácii a ponaučenia, ktoré prinášajú, môžu inšpirovať iné mestá a menšie samosprávy k replikovaniu týchto opatrení,“ píše agentúra.

Rôzne zdroje a cesty

Analýza rozoberá rôzne možnosti financovania adaptačných opatrení – od štátnych dotácií až po súkromné investície. Vzhľadom na nedostatočné ľudské zdroje vyvinuli niektoré inštitúcie – napríklad Európska investičná banka – pomocné programy.

Čo sa týka konkrétnych opatrení, mestá si môžu vybrať, či pôjdu cestou naprávania škôd po prírodných katastrofách alebo úplne zmeniť spôsob, akým je mesto vystavané a zorganizované.

https://euractiv.sk/analyzy/zivotne-prostredie/ako-sa-mozu-mesta-prisposobit-klimatickym-zmenam-bratislava-si-hlada-partnerov/

„Pre výber nákladovo najefektívnejšieho riešenia je kľúčové najskôr urobiť ekonomickú analýzu rôznych možností,“ pripomína analýza.

Dve východoeurópske mestá

Medzi prípadové štúdie zaradila agentúra deväť západoeurópskych miest vrátane Hamburgu, Lisabonu, Paríža či Kodane. Z východnej Európy sa do výberu dostalo slovenské hlavné mesto a bulharský Smolyan.

V prípade Bratislavy agentúra analyzuje opatrenia financované z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré sa opierajú hlavne o nórske zdroje.

Analýza identifikovala v Bratislave viacero typov financovania: priame financovanie a kofinancovanie adaptačných opatrení, ako aj dotácie pre malé projekty. EHP poskytol Bratislave 2,4 milióna eur, mesto a mestské časti priložili ďalších 900-tisíc.

Nové zelené plochy a zelené strechy

Klimatické zmeny sa v Bratislave prejavili prostredníctvom veľkých horúčav, záplav a dokonca nedostatku vody.

Hlavné mesto schválilo stratégiu adaptácie na klimatické zmeny, teraz podľa agentúry pripravuje akčný plán so zameraním na horúčavy a zrážky.

Peniaze išli na vytvorenie nových parkov, rozšírenie zelených plôch a kapacít zadržiavajúcich vodu, ako aj na budovanie zelených striech, uvádza agentúra.

Výzvy a úspechy

Hlavnou výzvou v realizácii opatrení boli podľa analýzy komplikované postupy pri vybavovaní povolení pre verejné práce.

Ako prekážka sa tiež javila časová náročnosť verejných obstarávaní a archeologické náleziská.

Za úspech naopak analýza označuje, že Bratislava získala poznatky prostredníctvom programu Európskej komisie „EU Cities Adapt“ z rokov 2012-2013.