Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ti transparency

Kvantitatívny prieskum uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1019 respondentov, starších ako 18 rokov. Obdobie zberu dát je vymedzené medzi 30.10.2007 až 6.11.2007 a údaje sú porovnané s analogickým prieskumom z júla 2003.

V sekcii “Názory občanov na činnosť miestnej samosprávy v meste alebo obci” mali respondenti označiť jednotlivcov alebo skupiny s najväčším vplyvom na činnosť starostu, primátora a poslancov mestského/miestneho zastupiteľstva.

Sú to predovšetkým miestni podnikatelia(38%) a tiež niektorá z politických strán alebo koalícia politických strán(35%).

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.