O rozvoji horských regiónov Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Európske združenie pre spoluprácu a rozvoj horských oblastí (EUROMONTANA) predstavuje v rámci projektu Euromounrtains.net financovaného INTERREGom pilotnú analýzu o úlohe miestnych a regionálnych autorít v rámci územného marketingu, rozvojínia miestneho produktu a využívania zdrojov horských regiónov Európy.

Štúdia je istým druhom prípadovej štúdie šiestich horských regiónoch zo štyroch európskych krajín (Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Nórsko). Analyzuje viac ako 30 produktov cestovného ruchu, konkrétnych výrobkov miestnych remeselníkov a miestnych (regionálnych) potravinárskych produktov. Tento čiastkový výstup projektu je určený inštitúciám verejnej a štátnej správy. Cieĺom štúdie, ale aj projektu je aj motivovať tieto inštitúcie k podpore rozvoja miestnych iniciatív vedúcich k inovatívnym projektom. Podpora takýchto rozvojových impulzov nesie so sebou riziko neúspechu. To sa odzrkadľuje vo váhavom prístupe samosprávy a štátu pri praktickej podpore takých snažení. Špecifická intervencia regionálnej politiky pre horské oblasti je skôr výnimkou, ako pravidlom. Na tento aspekt EÚ prihliadala oveľa dôraznejšie pri príprave nového rozpočtu.

Veľká časť územia Slovenska patrí podľa definície z dielne EÚ medzi horské regióny. Tie sú v mnohých aspektoch znevýhodnené. Je to najmä pri budovaní miestnej a dopravnej infraštruktúry, či raste ekonomiky. Klimatické podmienky negatívne vplývajú na rozvoj miestneho poľnohospodárstva a spôsobujú rast životných nákladov obyvateľstva. Slovensko sa začalo venovať tejto problematike najmä po veternej smršti a požiaroch v Tatrách v rokoch 2004 – 2005.

Celé znenie štúdie nájdete tu: