Päť agrárnych omylov EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Gradujúci sled globálnych kríz, podľa autora vôbec nie je náhodný. “Plynulý” hospodársky rast, za ostatné desaťročia bol podľa neho hlavným argumentom pre bagatelizovanie varovných signálov vyzývajúcich na otvorenú diskusiu, permanentnú reflexiu a korekciu mechanizmov finančných, hospodárskych politík, poľnohospodárske politiky nevynímajúc. “Potravinová kríza, energetická kríza, finančná kríza a následná hospodárska recesia nás trestajú za našu doterajšiu laxnosť a smerujú preto až k „megadominovému dňu“”, konštatuje europoslanec.       

Ako ďalej hovorí, krízy sú vždy zlé, ale môžu urýchliť doteraz odkladané riešenia.

“V kontinuite doterajších požiadaviek na systémové prehodnotenie mechanizmov SPP, o to naliehavejšie v tejto krízovej situácii, musí EÚ principiálne zreformovať SPP. Nejde len o hodnotenie postupných reforiem, a čiastočné korekcie v prebiehajúcej zdravotnej prehliadke SPP. To, čo mohlo byť v harmonických podmienkach akceptovateľné, to sa môže v krízových podmienkach ukázať ako fatálne omyly”, pokračuje. Ako najakútnejšie dôvody pre zmeny sa podľa Petra Baca ukazujú:

  • rastúca volatilita agrárnych trhov,
  • vysoké výrobné náklady fariem v EÚ,
  • podceňovanie role pôdohospodárstva,
  • nesystémová organizácia SPP a
  • rozklad poľnohospodárstva v nových členských štátoch.

Autor ďalej v príspevku detailne rozvádza každý z týchto piatich „agrárnych omylov SPP“. V tabuľkovom prehľade doteraz prezentovaných zásadných postojov k reforme SPP autor demonštruje, že „konzervatívne aj liberálne postoje poskytujú priestor pre dobrú dohodu o funkčnej, spravodlivej a perspektívnej podobe SPP“. Autor osobitne vyznačil postoje, ktoré sú podľa jeho názoru v súlade so záujmami Slovenska. 


Celý príspevok nájdete na tejto linke