Potreba budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku z pohľadu priemyslu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk