Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zákony sú v tomto zmysle pomerne vágne a nikde priamo nedefinujú, čo to znamená starať sa o rozvoj svojho územia. Viac sa hovorí o konkrétnych kompetenciách VÚC, či už je to napr. školstvo (kde viac-menej VÚC slúžia ako prerozdeľovateľ štátnych finančných zdrojov, bez minimálneho vplyvu na kvalitu vyučovacieho procesu) alebo zdravotníctvo (kde je to viac o vydávaní povolení pre súkromné lekárske praxe alebo prevádzkovanie lekární) či doprava (kde majú na starosti len určitú kategóriu ciest a nemôžu dopravu vo svojom regióne riešiť komplexne), ktoré regionálnej samospráve nedávajú možnosť komplexne koordinovať/ovplyvňovať rozvoj svojho územia.  

Napodiv sa zatiaľ neobjavila spoločenská objednávka (zo strany verejnej správy) na analýzu tohto stavu a následne hľadania ciest na jeho zlepšovanie.

Skupina odborníkov sústredená okolo Karpatského rozvojového inštitútu v Košiciach, ktorá sa dlhoročne venuje otázkam verejnej správy, spolupracuje a poskytuje odborné služby samosprávam regiónov, miest a obcí na Slovensku, ale tiež v zahraničí, vytvorila projekt „Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku“. Projekt je podporený Nórskym finančným mechanizmom, a realizuje sa od polovice roka 2007.

V ponímaní expertného projektového tímu dobré spravovanie zaručuje, že dlhodobé strategické ciele sú stanovené a vhodná manažérska štruktúra (systémy, procesy, ľudia) nastavená tak, aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele a súčasne aby sa udržovala integrita regiónu a táto štruktúra mala autoritu a zodpovednosť voči rôznym skupinám tých, ktorým má slúžiť.

V rámci analytickej časti daného projektu sa nielen pýtame na otázku uvedenú v nadpise, ale snažíme sa hľadať aj príčiny problémov existujúcej situácie.

Skúsme spomenúť len niektoré poznatky/zistenia, ktoré sa doteraz podarilo nazhromaždiť a to v procese preskúmavania vonkajšieho a vnútorného prostredia regionálnej samosprávy na Slovensku.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.