Regióny: Rómski neplatiči minulosťou a programový mestský rozpočet

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Združenie miest a obcí Slovenska

Projekt HESO-Regióny zverejnil názor expertov na opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov v regiónoch Slovenska za posledný kvartál 2007. Inštitút INEKO a ním oslovovaní odobrníci vysoko ocenili úplné zlikvidovanie dlhov na nájomnom v obecných bytoch v miestnej rómskej osade v Rakúsoch (okr. Kežmarok) pomocou inštitútu osobitného príjemcu (IOP). Obec zaviedla IOP v roku 2004 a napriek počiatočnému odporu dotknutých občanov sa samospráve podarilo dosiahnuť stav, že v súčasnosti obec už neeviduje žiadne nedoplatky spojené s nájomným v obecných bytoch.

Podľa starostu obce vhodnejší nástroj na riešenie neplatičstva v súčasnosti neexistuje, aj keď je spojený s nárastom administratívnej práce. Jeho rozhodnutie z roku 2004 obstálo aj medzi občanmi Rakúsov, ktorý mu vo voľbách dali o 500 hlasov viac, ako je protikandidátovi. Pričom v obci s 2100 obyvateľmi je až 1570 rómskeho pôvodu.

Odborníci ale poznamenamli, že opatrenie rieši viac-menej iba dôsledok a nie príčinu neplatičstva. Ale pravdou ostávam že s problémom mnohé iné samosprávy pohnúť nevedia. Podľa Laury Dittel (Karpatská nadácia Slovensko) ide o dobrú prax prenositeľnú aj do iných komunít. V regióne Spiša by vo viacerých komunitách obdobné opatrenie neznížilo len neplatičstvo, ale odstránilo aj úžeru, napätie medzi majoritou a minoritou a pôsobilo výchovne na samotných obyvateľov.

Pozornosti sa dostalo aj opatrenie z Prievidze, kde samospráva zostavila rozpočet na rok 2008 v súlade s princípmi programového rozpočtovania. Zákon určuje samosprávam túto povinnosť až od roku 2009. Tento systémový krok umožní sprehľadnenie rozpočtu, a teda aj jeho väčšiu čitateľnosť pre občanov.  

Tretím najhodnotnejším opatrením štvrtého štvrťroka 2007 sa stalo zriadenie kontaktného miesta pomoci deťom na Mestskej polícii v Prešove.

Naopak, kritike podrobili hodnotitelia konanie mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré rozhodlo tajným hlasovaním o prenájme mestských lesov firme, ktorá ponúkla až druhú najvyššiu cenu, pričom v súťažných podmienkach bola cena definovaná ako rozhodujúca. Svoje rozhodnutie verejnosti dostatočne radní nevysvetlili. Podľa Eugena Jurzycu, v ekonómii sa pracuje s efektom „prekliatia víťaza“, podľa ktorého môže byť efektívne prideľovať výhru v súťaži až druhej najvýhodnejšej ponuke, keďže víťaz často svoju ponuku „prestrelí“. Ak ale verejná správa chce tento efekt využívať, mala by takýto zámer vyhlásiť už pred súťažou, nie až po nej. Teda až potom, keď sa dozvie, kto skončil na druhom mieste.

Inšpiratívne opatrenia samospráv z Českej republiky sú podľa INEKO napríklad možnosť kúpy lístka na MHD aj cez SMS. Podobné opatrenia avizuje aj Bratislavský dopravný podnik, no a v pobaltských štátoch, či v Nemecku je to už bežne dostupná služba.

Mesto Přerov zavádza nový varovný systém, v´daka ktorému sa ľudia dozvedia rýchlejšie o znečistení ovzdušia. Z chemickej továrne v minulosti unikol štipľavý dym a nikto v meste presne nevedel, čo sa deje. Nový systém zabezpečí, že radnica bude informovaná skôr a zlepší sa aj systém distribúcie informácií pre verejnosť.

Tab. Výber z HESO-Regióny Rating (október – december 2007  Rating [300, -300])

Poradie Opatrenie Bodové hodnotenie
1. V Rakúsoch sa podarilo úplne zlikvidovať neplatičstvo v rómskej osade 178
2. Prievidza má programové rozpočtovanie 162
3. Prešovská Mestská polícia zriadila kontaktné miesto pomoci deťom 158
4. Banská Bystrica má na internete aktuálny územný plán 147
5. Bratislava zbiera elektroodpad 146
13. V Rimavskej Sobote prenajali mestské lesy druhej najvyššej ponuke -121

Ďalšie výsledky hodnotení regiónov nájdete tu: