Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Záujem Slovenska rozvíjať vzájomné politické, hospodárske a spoločenské kontakty s Ukrajiny vyplýva prirodzene z bezprostrednej fyzickej blízkosti oboch štátov. Avšak odlišná kvalita vnútorných prostredí Slovenska a Ukrajiny, zároveň fakt, že Ukrajina je jediná susedná krajina SR, ktorá sa nachádza mimo integrovaného priestoru spoločných pravidiel a noriem Európskej únie, NATO a WTO predstavuje problém pre nadväzovanie užších a trvalejších väzieb, čo sa negatívne prejavuje aj v možnostiach rozvoja cezhraničnej spolupráce, ktorá napr. v porovnaní s objemom a intenzitou cezhraničnej spolupráce SR s Poľskom, či s Maďarskom výrazne zaostáva. SR ako členská krajina EÚ musí v súčasnosti vychádzať z rámca politiky a vzťahov, ktoré voči Ukrajine uplatňuje EÚ. Ak sa má niečo zásadné zmeniť vo vzťahoch medzi SR a Ukrajinou, a to najmä v oblasti zahraničného obchodu, ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, cezhraničnej spolupráce, fungovania režimu spoločnej hranice, vízovej politiky a pod., najprv sa to musí zmeniť vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou.

Hlavným zámerom stratégie rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a prihraničného územia je potreba účinnej, efektívnej, racionálnej a promptnej stimulácie jestvujúcich faktorov (aktéri a inštitúcie, jestvujúce kooperačné štruktúry a siete, jestvujúce i potenciálne dostupné finančné zdroje, potenciál prihraničného územia a jeho jednotlivých prvkov: ľudia, kapitál, prírodné, kultúrne a historické zdroje a i.) s cieľom prekonať a odstrániť identifikované bariéry a problémy vzájomnej cezhraničnej spolupráce a čeliť novým výzvam ako je napr. budovanie schengenskej hranice. Súčasne je dôležité podnietiť a stimulovať nové opatrenia a aktivity prinášajúce dlhodobé a multiplikačné pozitívne efekty na oboch stranách hranice.


Úplné znenie analýzy v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.