Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Fondy EÚ boli jedným z hlavných lákadiel nášho vstupu do Európskej únie, ale skoro vôbec sa nehovorilo o tom, že za ich implementáciu budú často krát zodpovední málo skúsení odborníci. S tým súvisí aj nárast byrokracie a nepriehľadnosti, uvádzajú autori štúdie Ctibor Košťál a Martin Plesch.

Cieľom projektu je preto poskytnúť on-line poradenstvo pre mimovládne organizácie v oblasti čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov a zároveň zvýšiť úspešnosť a transparentnosť celého procesu. Na Slovensku totiž „neexistuje systém národného dotovania tretieho sektora, ktorý by bol dostatočne nezávislý na vôli aktuálnych politických špičiek“ a neziskové organizácie sú tak často odkázané na tento systém financovania.

Štúdia tak definuje hlavné problémy a možnosti čerpania prostriedkov pre tretí sektor.

Projekt Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013 SGI realizovalo od apríla 2007 do konca novembra 2008 a jeho vypracovanie bolo podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Jeho celé znenie si môžete stiahnuť na tejto stránke