Vyvážený rozvoj krajiny – pôdohospodárstvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovensko je podľa europoslanca Petra Bacu v prehlbujúcej sa globálnej kríze a je „zo dňa na deň viac konfrontované s narastajúcim národným egoizmom ekonomicky silných štátov“. Preto „niet pochýb o tom, že krajiny ako Slovensko, ktoré sa vzdali hlavných nástrojov ovplyvňovania ekonomických vzťahov a zamerali sa na priťahovanie zahraničných investorov vytváraním pre nich exkluzívnych podmienok, nedosiahnu očakávané efekty z využívania komparatívnych výhod. Dcérske finančné a montážne jednotky budú prednostne obsluhovať národné záujmy podľa lokalizácie materských spoločností”, uvádza poslanec v úvode príspevku.

Kritizuje bývalú vládu, pričom súčasná vláda sa podľa jeho slov pokúša a použitím „oklieštených nástrojov“ formulovať Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska s využitím poznatkov Fínsko-Švédsko- Dánskeho modelu, „ktorý jasne zvíťazil oproti neoliberálnemu modelu v krízových 90 – tych rokoch“.

Podľa Bacu definovať smerovanie k znalostne-sociálnemu modelu spoločnosti ako „najväčšiu strategickú prioritu SR“ vyznieva ako ťažko dosiahnuteľné prianie. Najmä v tomto očakávanom krízovom desaťročí nie je možné podľa neho počítať so zahraničnými inovatívnymi investormi. „Bez mobilizácie slovenského podnikateľského stavu sú tieto ciele fiktívne“. Typickým slovenským podnikateľským stavom sú podnikatelia v agrokomplexe, uvádza poslanec.

Ako ďalej pokračuje, vo vládnej vízii v časti pôdohospodárstvo dominujú podľa Bacu „odovzdanecké postoje k budúcnosti pôdohospodárstva SR, ktoré sa zafixovali do Slovensko diskriminujúcej polohy v prístupovej zmluve SR do EÚ“. Na základe tejto zmluvy slovenskí poľnohospodári dostali po vstupe do EÚ iba 15 % podpory oproti farmárom v starých členských štátoch, upozorňuje poslanec a člen výboru AGRI. Minulá vláda podľa Bacu „jasne obsluhovala neokoloniálny zámer strarých členských štátov v pôdohospodárstve“. "Malo ísť o obsadenie nášho trhu potravín minimálne 1/3 potravinami EÚ – 15, o znehodnotenie našich poľnohospodárskych fariem a o ich následné lacné skúpenie investormi EÚ – 15. Tento zámer je neskrývane prezentovaný napr. Inštitútom pre ekonomické štúdie vo Viedni ako legitímny biznis na ktorom EÚ -15 ide dobre zarobiť."


Úplné znenie príspevku nájdete na tejto linke