Hutníci maľovali s umelcami

Komerčný obsah

Slávnostným otvorením začala vo štvrtok (13.10.) v košickom Dome umenia výstava výtvarných diel, ktoré vznikli počas maliarskeho plenéra Hutníci maľujú s umelcami. V poradí už piaty ročník tohto zaujímavého podujatia sa konal od 28. augusta do 4. septembra 2011 v Doškoľovacom stredisku U. S. Steel Košice (USSK) v Medzeve. Profesionálni umelci spoločne s nadanými zamestnancami USSK pracovali na umeleckom stvárnení problematiky životného prostredia. Množstvo podnetov čerpali pätnásti výtvarníci aj z procesu výroby železa a ocele. Spolupráca s akademickým sochárom Arpádom Račkom, výtvarníkmi Mikulášom Lovackým, Jankou Onuškovou, Danielom Tatarkom, Andrejom Gorem a hrnčiarom Igorom Macákom umožnila vymeniť si navzájom skúsenosti a výtvarníkom – amatérom získať širší umelecký rozhľad.

Počas plenéra vzniklo 70 diel, ktoré budú ponúknuté v  aukcii počas Reprezentačného bálu U. S. Steel Košice, pričom zisk bude použitý na charitu. Z vybraných dvanástich diel vznikne nástenný kalendár USSK.

„Mám radosť z toho, že v našej spoločnosti pracuje toľko talentovaných zamestnancov. Naša firma ich nadanie podporuje, je pekné, ak výsledok ich talentu prispeje k zlepšeniu sociálnej situácie ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní,“ poznamenal počas otvorenia vernisáže viceprezident pre riadenie ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák.

Výstava v priestoroch salónika Domu umenia potrvá do 19. októbra 2011.