Hutníci maľovali s umelcami

Komerčný obsah

Tvorivý maliarsky plenér je príležitosťou na formovanie umeleckej osobnosti neprofesionálnych výtvarníkov. Spolupráca s akademickým sochárom Arpádom Račkom, výtvarníkmi Mikulášom Lovackým, Jankou Onuškovou, Danielom Tatarkom, Andrejom Gorem, Pavlom Kvoriakom, Evou Ondovou a hrnčiarom Igorom Macákom umožnila ôsmim talentovaným zamestnancom vymeniť si skúsenosti, konzultovať vlastnú tvorbu a získať širší umelecký rozhľad. Diela, ktoré budú verejnosti prezentované na výstave do 25. októbra, si budú môcť v aukcii zakúpiť účastníci firemného reprezentačného bálu a prispieť tak na podporu Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. "Som hrdý na zamestnancov našej firmy, ktorí sú nielen dobrí hutníci, ale umeleckou tvorbou stimulujú svoj ďalší rozvoj a pomáhajú zároveň aj svojmu okoliu," vyjadril svoje dojmy po zhliadnutí vystavených diel David J. Rintoul, prezident U. S. Steel Košice.

Do podujatia firma zapojila aj deti z detských domovov na Uralskej ulici v Košiciach a z Podolínca, ktorým pomáha počas celého roka. V sprievode Eleny Petráškovej, viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov a Mary Rintoul, manželky prezidenta železiarní si mohli deti namaľovať svoje obrázky či vymodelovať dielka z hliny na hrnčiarskom kruhu.