Zamestnanosť žien

Miera zamestnanosti žien na Slovensku rastie, no pomalšie, ako v krajinách EÚ-15.

V roku 2018 bola na úrovni 70,4%, čo je pod priemerom európskej pätnástky a omnoho menej, než v najúspešnejších krajinách, ako Dánsko. Tam sa zamestnanosť žien blíži k 80 percentám.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.