EURACTIV Podcast | Boj proti násiliu na ženách narazí na boj proti rovnosti

EURACTIV Podcast

Európska komisia pripravuje vlastnú verziu Istanbulského dohovoru, ktorý Slovensko odmietlo. Podľa odborníčok na rodovo podmienené násilie, Oľgy Pietruchovej a Zuzany Očenášovej, bude aj táto snaha čeliť kontroverzii. Upozorňujú však, že aj slovenský jazyk už slovo rod pozná, a najmä, že bez vzdelávania k rovnosti sa prevencia násilia robiť nedá. 

Podcast nájdete v službách:

Soundcloud | Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | PodBean | Sticher |

CastBoxOvercast | Podcastadict

Podcast vznikol v spolupráci s