Istanbulský dohovor treba ratifikovať, odkázali europoslanci

Stav ratifikácie Istanbulského dohovoru v EÚ [EIGE, Európska komisia]

Európsky parlament vyzval 11 krajín, vrátane Slovenska, aby ratifikovali dohovor o predchádzaniu násiliu na ženách.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyzvali 11 členských štátov EÚ, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – známy aj ako Istanbulský dohovor -, aby tak čo najrýchlejšie urobili.

Výzva sa týka aj Slovenska. Vládna koalícia sa nedávno dohodla, že Slovensko dohovor napriek tomu, že ho podpísalo, neratifikuje.

Dôvodom je nesúhlas koaličnej SNS.

K dnešnému dňu neratifikovalo Istanbulský dohovor ešte 11 členských štátov Únie. Okrem Slovenska aj Veľká Británia, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko a Maďarsko.

Bulharské predsedníctvo

Väčšina europoslancov počas rozpravy s podpredsedom Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrusom Ansipom vyjadrili poľutovanie nad skutočnosťou, že tieto krajiny, vrátane Bulharska, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou Rady EÚ, nepovažujú Istanbulský dohovor za najlepší nástroj, pokiaľ ide o boj proti násiliu páchanému na ženách.

Zároveň zdôraznili, že neochota ratifikovať tento dokument je často založená na nesprávnych koncepciách a zavádzajúcich argumentoch týkajúcich sa spôsobu, akým sa v dohovore používa pojem „rod“.

Poslanci vyzvali eurokomisiu a Radu EÚ, aby prijali konkrétne kroky na pomoc tým členským štátom, ktoré dohovor ešte neratifikovali.

Časť europoslancov však upozornila na skutočnosť, že dokument obsahuje „ideologickú záťaž“, a kritizovali jeho definíciu rodu. S odkazom na princípy subsidiarity zamietli myšlienku, že EÚ má v tejto oblasti právomoci, a vyzvali na rešpektovanie „vnútorného poriadku“ členských krajín.

Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba

EÚ včera podpísala Istanbulský dohovor. Úspech by mohol popohnať aj Slovensko.

Ansip v rámci rozpravy spresnil, že Istanbulský dohovor sa zameriava na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a nemá žiaden skrytý zámer. Vyjadril nádej, že členské štáty, ktoré majú pochybnosti o plnom vykonávaní dohovoru, zvážia jeho základný cieľ: podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia.

Rodové stereotypy

Slovenskí europoslanci zo skupiny európskych ľudovcov (EĽS) a zo skupiny európskych konzervatívcov (ECR) s ratifikáciou dokumentu nesúhlasia.

„Bojovať proti násiliu páchanému na ženách je jednoznačná povinnosť, ale dá sa to efektívne aj inak než obetovaním iných základných hodnôt,‟ hovorí poslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH).

Okrem definície rodu niektorým vadí aj boj proti rodovým stereotypom.

„Totiž hlavnou príčinou násilia na ženách nie sú rodové stereotypy, lež alkohol, drogy a celý súbor ďalších problémov, ktoré Dohovor ani nespomína,‟ vysvetľuje europoslanec Branislav Škripek (ECR, OĽaNO) svoj nesúhlas.

Zasahovanie do vnútorných vecí krajín vidí v dohovore aj europoslanec Ivan Štefanec.

„Otázky rodovej rovnosti v takomto dokumente nemajú čo hľadať a každá krajina si ich musí vyriešiť sama,‟ hovorí Ivan Štefanec uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Medzinárodné štúdie opakovane a konzistentne hovoria, že rodové stereotypy s domácim násilím úzko súvisia.

Ukazujú napríklad, že násilie sa častejšie odohráva vo vzťahoch, v ktorom má partner tendenciu správať sa s cieľom uplatňovať moc a kontrolu. Náchylní k násiliu sú tiež najmä muži, ktorí ťažko znášajú nesúlad správania sa žien s očakávanými rodovými úlohami a zneisťovanie „prirodzenej‟ mužškej autority.

Každá tretia

Istanbulský dohovor, ktorý prijala Rada Európy v roku 2011, je najkomplexnejšia medzinárodná zmluva o boji proti násiliu páchanému na ženách. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, EÚ ako organizácia ho podpísala v júni 2017.

Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva jedna tretina žien obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien už zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená.

Partner

Philip Morris International