Krajniakov boj proti násiliu na ženách: Slabinou je prevencia

Kritika v medzirezortnom pripomienkovom konaní nového akčného plánu sa týka najmä chýbajúcej alebo zle navrhnutej prevencie. [TASR/Martin Baumann]

Rezort práce zverejnil akčný plán boja proti násiliu na ženách. Medzirezortné pripomienkové konanie upozorňuje najmä na potrebu lepšej prevencie. Ministerstvu školstva v ňom, napríklad chýba sexuálna výchova, organizácia Fenestra zase policajtov vystríha pred radami, ako sa nestať obeťou.

Slovensku už druhý rok chýba vládny plán na boj proti násiliu na ženách. To by sa čoskoro mohlo zmeniť, keďže rezort práce Milana Krajniaka do medzirezortného pripomienkového konania poslal návrh nového národného akčného plánu.

Ten by mal platiť až do roku 2027 a koordinovať štátne snahy o elimináciu a prevenciu domáceho, sexuálneho, ale aj iných druhov rodovo podmieneného násilia.

„V oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách potrebujeme dosiahnuť viditeľné zmeny, ktoré prinesú zlepšenie práce s týranými ženami a ich deťmi. Tému domáceho násilia celkom odtabuizujú a spravodlivo potrestajú tých, ktorí násilie páchajú,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Práve v oblasti prevencie má však akčný plán nedostatky. Ministerstvo školstva, napríklad ľutuje, že sa do neho nedostala žiadna zmienka o sexuálnej výchove. Táto téma by podľa rezortu nemala byť tabu a môže v útlom veku podporiť vedomie o tom, ako vyzerá zdravý a nenásilný vzťah.

Nezisková organizácia Fenestra tiež upozorňuje, že akčný plán neráta s ďalšími vlnami pandémie a obetiam násilia neposkytuje testy a ubytovanie, ktoré v tomto období potrebujú. Ani nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva navyše neobsahuje výnimku pre ženy ohrozené násilím.

Riaditeľka Aliancie žien: Počas pandémie potrebovali obete násilia penzión, štát poslal rúška

Rodovo podmienené násilie sa dá aj odučiť. Súd by mal mužovi na podmienke nariadiť vzdelávanie, ale tie slovenské o to nemajú záujem. Málo pozornosti sa venuje aj deťom, s ktorými by mali mať násilníci obmedzení kontakt.

Financované intervenčné centrá a moderná definícia znásilnenia

Najvýznačnejšou časťou plánu sú už predstavené intervenčné centrá, ktoré chce rezort v najbližších rokoch dostať do každého kraja. Na ich financovanie majú ísť takmer štyri milióny eur.

Centrá majú pomôcť obetiam násilia získať potrebnú pomoc, aj keď nevedia, na koho sa obrátiť. Polícia im po novom odovzdá kontakt na organizácie, ktoré sa zapojili do výzvy ministerstva spravodlivosti. Ak na to žena dá súhlas, organizácie ju budú kontaktovať aj proaktívne.

Akčný plán zadáva ministerstvu spravodlivosti aj úlohu prijať modernú definíciu znásilnenia. Dokument nešpecifikuje, ako by mala po novom znieť. Rezort spravodlivosti však potvrdil, že chce prijať definíciu, ktorá znásilnenie definuje ako sex bez súhlasu. Tá dnešná je totiž podmienená fyzickým násilím a tiež podľa nej môže byť znásilnená iba žena.

Dokument tiež ráta s vytvorením špeciálnych vyšetrovacích tímov zameraných na sexuálne násilie. S cieľom zabrániť negatívnym skúsenostiam žien pri vyšetrovaní a na súde chce vláda ďalej vzdelávať orgány činné v trestnom konaní a zriadiť aj špeciálne výsluhové miestnosti pre ženy a deti.

Bez rodovej rovnosti vieme pomáhať obetiam, ale násiliu nezabránime

V otázke rodovo podmieneného násilia už nemáme kam ustupovať, zhodli sa odborníčky Oľga Pietruchová a Zuzana Očenášová. Európska komisia sa podľa nich v prvom návrhu vlastnej verzie Istanbulského dohovoru brzdiť nebude a slovenská legislatíva zmeny potrebuje.

Chýba prevencia na školách

Ministerstvu školstva v akčnom pláne zase chýba moderná sexuálna výchova v školách. Aby sa zaviedla do praxe, musela by najskôr vzniknúť pracovná skupina, ktorá by vytvorila nové osnovy. Rezort školstva by na tejto úlohe chcel pracovať už od budúceho roka.

„Cieľom takejto sexuálnej výchovy malo byť, aby každé dieťa poznalo typický priebeh jednotlivých druhov násilia a aby poznalo zručnosti, ako sa mu ubrániť,“ hovorí rezort školstva s tým, že sexuálna výchova by nemala byť tabu.

O potrebe vzdelávania hovorili aj europoslanci vo svojom uznesení o boji proti rodovo podmienenému násiliu. Zdôraznili potrebu vzdelávania k rodovej rovnosti a odstraňovaní rodových stereotypov. Ani to sa však do slovenského akčného plánu nedostalo.

Akčný plán ráta takisto s organizovaním besied a prednášok policajtmi. Z tohto dokumentu však nie je jasné, na koho majú byť zamerané. Nezisková organizácia Fenestra tiež kritizuje plán polície informovať ženy o tom, ako sa nestať obeťou. Podobné rady nedávno polícia stiahla zo svojho webu.

„Neexistuje žiaden návod na to, ako nezažiť násilie na ženách,“ odkazuje organizácia v pripomienkovom konaní. Polícia by sa podľa nej mala skôr snažiť získať dôveru žien, napríklad informovaním o vyšetrovaní a stíhaní sexuálneho násilia.

Ako sa nestať obeťou znásilnenia: Polícia na webe radí „neprovokovať“, za rizikový považuje aj úsmev

Polícia nevie, z akých zdrojov vychádzajú odporúčania na jej vlastnom webe. Tie idú proti pokynom odborníčok, podľa ktorých je jediná účinná prevencia zameraná na páchateľov. Podobné rady môžu v ženách vzbudiť pocit viny.

Pandemická podpora a definícia rodovo podmieneného násilia

Aj keď dokument na niekoľkých stranách informuje o zhoršení násilia na ženách počas pandémie, podľa organizácie Fenestra sa to v ňom nepretavilo do riešení. V akčnom pláne jej chýba prísľub zabezpečenia testov na COVID-19 pre obete násilia aj karanténny prístup do zariadení núdzového bývania.

Vládny dokument si tiež uvedomuje, že zákazy vychádzania uväznili mnohé obete v domácnostiach s násilníkmi. „Vo výnimke nesmie chýbať ohrozenie života a zdravia, ktorému ženy s deťmi pri úteku z domácnosti násilníka čelia,“ píše sa v jeho texte. Pri zákaze vychádzania schválenom minulý týždeň však takáto výnimka opäť chýba.

Fenestra tiež upozorňuje na to, že dokument neodpovedá na základnú otázku, a to, čo vlastne rodovo podmienené násilie je.

Európsky parlament, napríklad vo svojom uznesení trval na tom, aby riešenie násilia na ženách išlo spolu s riešením násilia v LGBTQI+ komunite. V akčnom pláne sa síce násilie v „homosexuálnych partnerstvách“ spomína ako problém, riešenia sa však preň neplánujú.

Niektoré z týchto bodov by mohla doplniť iniciatíva Európskej komisie. Tá plánuje v úvode budúceho roka predstaviť svoju vlastnú smernicu boja proti rodovo podmienenému násiliu. Nahradiť má Istanbulský dohovor, ktorý mnohé krajiny vrátane Slovenska odmietli. V rámci neho by sa mali definície v členských krajinách zjednotiť a z rodovo podmieneného násilia by sa mohol stať aj eurozločin.

Únia nezabudla na boj s rodovo podmieneným násilím, opatrenia predstaví do dvoch mesiacov

Európska únia do konca roka predstaví vlastnú legislatívu, ktorá má ochrániť ženy pred násilím. Na stole sú tri scenáre. Zmeniť sa nemusí prakticky nič, ale môže dôjsť aj k harmonizácii trestných poriadkov členských štátov.

Článok vznikol v spolupráci s