Povinné školenie o prevencii sexuálneho obťažovania europoslancov nenadchýna

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani s europoslanykňou Terry Reintke, ktorá mu odovzdáva petíciu vyzývajúcu na riešenie problému so sexuálnym obťažovaním v Európskom parlamente [EU / EP /Daina Le Lardic]

Európsky parlament profesionalizuje svoje interné postupy pre riešenie prípadov sexuálneho obťažovania. Nie všetci sú s postupom prác spokojní, otázkou napríklad je, či by mali byť preventívne kurzy povinné.

Globálne hnutie MeToo, ktoré po prvýkrát ukázalo rozsah výskytu sexuálneho obťažovania prinútilo aj Európsky parlament – inštitúciu s 8 tisíc zamestnancami – zamyslieť sa nad funkčnosťou svojich vnútorných procesov.

Tie majú pokrývať dve hlavné oblasti: prevencia a prešetrovanie ohlásených prípadov.

Pokiaľ ide o preverovanie sťažností, vedenie europarlamentu v júli 2018 rozhodlo, že sťažnosti má po novom riešiť špecializovaný tím (úradníci), ktorí pripravia podklady pre poradný výbor (traja europoslanci, dva asistenti, jeden úradník). Radiť im majú dvaja experti z lekárskych a právnych služieb Európskeho parlamentu. Výsledky vyšetrovania poradného výboru potom putujú na stôl predsedovi Parlamentu, ktorý rozhodne o udelení finančných sankcií.

Sankcie za obťažovanie budú definované v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu, ktorého súčasťou bude „kódex vhodného správania na pracovisku pre členov EP“. Europoslanci, ktorí nepodpíšu vyhlásenie, že sa budú kódexom riadiť, nebudú môcť zaujať pozície v riadiacej štruktúre parlamentu.

Poradnému výboru pre predchádzanie obťažovania momentálne predsedá vplyvná francúzska europoslankyňa Elisabeth Morin Chartier (EĽS). Jeho členom je už rok a pol z titulu svojej funkcie kvestora EP aj slovenský europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD, S&D).

Boj proti obťažovaniu: Pripravujeme kódex správania europoslancov, hovorí Maňka

Slovenský europoslanec VLADIMÍR MAŇKA (Smer-SD) sa v parlamentnej funkcii kvestora venuje aj systému riešenia obťažovania vo vnútri Európskeho parlamentu.

Nulová tolerancia, hovorí Berlusconiho spojenec

„Rovnako ako v každej krajine, aj v európskych inštitúciách sa vyskytuje sexuálne obťažovanie. Je našou povinnosťou vytvoriť systém, ktorý bude obete obťažovania voči takýmto javom chrániť a v ktorý budú mať dôveru,“ hovorí Maňka.

Európsky parlament už teraz ponúka akreditovaným asistentom, ktorí sa stanú obeťou obťažovania pomoc s výdavkami na právne zastupovanie, ak sa rozhodnú situáciu riešiť súdnou cestou.

Zamestnanci, ktorí v dôsledku obťažovania nemôžu ďalej pracovať s daným poslancom, majú nárok na náhradu platu z rozpočtu, ktorý má daný poslanec k dispozícii. Samozrejme za predpokladu, že sa preukáže, že k obťažovaniu došlo.

„Európsky parlament uplatňuje prístup nulovej tolerancie k akejkoľvek forme obťažovania, diskriminácie alebo násilia,“ vyhlásil v júli predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Tajani je blízky politický spojenec Silvia Berlusconiho, ktorého súd uznal vinným za to, že platil za sex maloletej a následne zneužil svoju moc na to, aby skutok zakryl. Odvolací súd ho neskôr zbavil obvinení a trestu, vrátane doživotného zákazu výkonu verejnej funkcie.

„Všetky prípady, ktoré sa budú týkať europoslancov bez ohľadu pracovné zaradenie zamestnanca, voči ktorému je nevhodné správanie namierené (vrátane stážistov), budú preverené,“ sľuboval v júli Tajani.

Maňka tvrdí, že doteraz bol systém riešenia takýchto prípadov v europarlamente neefektívny a neprofesionálny. „Tí, čo to mali na starosti, to síce aj dovtedy robili so všetkou poctivosťou, ale o efektívnosti a profesionálnosti bolo len ťažko možné hovoriť.“

Treba podľa neho nájsť cestu, aby ľudia nemali strach veci oznámiť v systéme, ktorý fungovať časovo efektívne.

Na druhej strane sa podľa jeho slov musí predísť tomu, aby si niekto „vymyslel niečo na svojho šéfa, ak ho ten plánuje oprávnene prepustiť, lebo si pracovník neplní svoje povinnosti“.

Vnútorné predpisy Európskeho parlamentu definujú sexuálne obťažovanie ako správanie spojené so sexom, ktoré osoba, na ktorú je namierené odmieta a ktorého cieľom alebo dôsledkom je urážka tejto osoby, alebo vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, urážajúceho alebo nevhodného pracovného prostredia. Sexuálne obťažovanie sa považuje za formu diskriminácie na základe pohlavia.

Prevencia

Europoslanec Maňka dodáva, že jednou z oblastí, ktoré vyžadovali zefektívnenie, je systém predchádzania obťažovaniu.

V novembri a decembri tohto roka sa v Európskom parlamente spúšťajú interné pilotné kurzy o predchádzaní obťažovania na pracovisku.

Ako informoval server EU Observer na tieto kurzy sa prihlásil len zlomok z 751 poslancov Európskeho parlamentu. Zmyslom kurzov je osveta o rešpekte na pracovisku. Ide o pilotné kurzy, kde má spätná väzba od poslancov poslúžiť na ich vylepšenie do budúcnosti.

„Cieľom je, aby každý novozvolený poslanec takéto školenie absolvoval. Ja sa tohto školenia zúčastním v decembri. Moja účasť je potrebná aj z dôvodu, aby som otestoval jeho kvalitu,“ vysvetľuje Maňka.

Problém je ale podľa neho v tom, že mnohí poslanci sa povinným školeniam bránia s argumentom, že boli zvolení a nikto ich nemôže do ničoho nútiť.

Sám vraj presadzoval, aby boli školenia povinné, „ale nebola tu politická vôľa ani vo výbore, ani v predsedníctve to schváliť“.

Európsky parlament pritom schválil minulý rok na jeseň dve uznesenia, v ktorých hovorí, že školenia by mali byť povinné pre europoslancov aj pre zamestnancov EP.

Maňka tvrdí, že pri týchto krokoch treba strategizovať, treba veci schvaľovať krok po kroku lebo v „jednom balíku“ by to neprešlo.

„Bol som rád, že prešiel kódex správania, ktorý posúva veci dopredu. Nechceli sme, aby kvôli odporu k povinnému školeniu nám zamietli aj štatút.“

Navrhuje ale, aby sa kandidáti pred zvolením za poslanca Európskeho parlamentu vopred zaväzovali, že na takéto tréningy pôjdu.

Europarlament sa zaoberá sexuálnym obťažovaním. Sám má s ním problémy

Obete sexuálneho obťažovania zo strany zamestnancov Európskeho parlamentu neveria, že európske inštitúcie ich prípady vyriešia.

Anonymizovaný blog MeTooEP

Frustrácia časti zamestnancov Európskeho parlamentu ale už medzičasom viedla k tomu, že vznikol anonymizovaný blog MeTooEP. Na nej sa zbierajú anonymné príspevky o prípadoch sexuálneho obťažovania inštitúcii.

Maňka tvrí, že so zástupcami MeToo EP rokoval.

„Požiadal som ich, aby sa na webe svojich anonymných obetí opýtali, čo by bolo potrebné urobiť, aby sexuálne obťažovanie aj nahlásili.  Nikomu neprospeje, ani našim snahám a hlavne obetiam, ak sa na MeToo webe budú hromadiť anonymné prípady, ale ani jeden nikto nenahlási.“

 

Partner

Philip Morris International