Rodová rovnosť na pracovisku nie je „ženskou otázkou“

Holandská europoslankyňa Agnes Jongeriusová, podpredsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. [Európsky parlament]

Únia sa pripravuje na zavedenie smernice o rovnováhe medzi prácou a súkromím. Prinesie desaťdňové platené, rodičovské voľno pre oboch rodičov a posilnenie postavenia žien na pracovisku.

Smernica EÚ o rovnováhe medzi súkromným životom a prácou je iba krok od zavedenia do praxe. V januári sa na jeho finálnej verzii dohodli Európsky parlament a členské štáty. Na konci februára ho schválila Rada pre zamestnanosť a sociálne záležitosti.

Smernica zavádza právo na minimálne desať dní plateného voľna pre otcov po narodení alebo adopcii dieťaťa. Otcovia by počas čerpania voľna nemali dostávať menšiu výplatu ako počas nemocenskej. Smernica tiež predlžuje súčasné štvormesačné, neprenosné, rodičovské voľno o dva mesiace a zavádza právo na úpravu pracovného modelu pre rodičov prostredníctvom práce z domu alebo flexibilnejšieho harmonogramu.

„V modernej dobe by aj muži mali mať možnosť nastaviť si rovnováhu medzi prácou a súkromným životom,“ povedala Agnes Jongeriusová, podpredsedníčka parlamentného Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti.

„Nie je to už iba záležitosť žien,“ podotkla holandská europoslankyňa. „Európa v tomto prípade tlačí na moderný prístup k práci,“ povedala.

O rozdiele v dôchodkoch hovoríme málo

Skutočná rodová rovnosť naďalej zostáva behom na dlhú trať. Platová nerovnosť v Únii v priemere dosahuje 16, 2 percenta. Ženy majú vyšší predpoklad pracovať v horšie hodnotenej práci ako muži. Typická je práca na čiastočný úväzok, čo neskôr ústi k rozdielom vo výške vyplácaných dôchodkov. Ženy v dôchodkovom veku sú kvôli tomuto prístupu obvykle v nestabilnejšej finančnej situácii ako muži.

Davos: Na Slovensku sa zhoršila účasť žien vo verejnom živote a v ekonomike

Pri súčasnom tempe dosiahneme globálne ekonomickú rodovú rovnosť o dve storočia, politickú o 107 rokov, konštatuje správa o rovnosti pohlaví od Svetového ekonomického fóra ktorá, vrhá svetlo na postavenie žien vo svete.

„Nemyslím si, že o rozdiele v dôchodkoch hovoríme dostatočne často,“ myslí si Katarina Ivankovič-Kneževičová, šéfka odboru Európskej komisie pre zamestnanosť.

Smernica o rovnováhe medzi prácou a súkromným životom tlačí na prístup, v ktorom pohlavie nebude mať vplyv na kariéru človeka. Prvým krokom je umožniť mužom ťažiť z flexibilnejšieho modelu práce.

„Pokiaľ bude mať každý rovnaký prístup k čerpaniu rodičovskej dovolenky, budeme môcť otcov motivovať, aby ju využívali,“ hovorí Michelle Maynardová, šéfka oddelenia ľudských zdrojov v Aviva France, nadnárodnej poisťovacej spoločnosti.

„To môže viesť aj ku kultúrnemu posunu,“ súhlasí Jongeriusová.

Členské štáty môžu urobiť viac

Erika Kollerová, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, si myslí, že smernica môže v dlhodobej perspektíve viesť k vyššej rodovej rovnosti. Sprievodným javom by mali byť ekonomické výhody plynúceho z lepšej pozície žien na pracovnom trhu.

Smernica je vôbec prvým výsledkom Európskeho piliera pre sociálnych práv, ktorý ohlásil šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker v novembri 2017.

Podľa Ivankovičovej-Kneževičovej však nová výzva prichádza pri implementácii smernice do národných legislatív. „Dúfame, že implementácia bude rýchlejšie a plynulejšia než v minulosti,“ povedala.

Investícia do vzdelania sa ženám opláca menej, firmy to môžu zmeniť

Najvyššie rodové mzdové rozdiely sú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v súkromnej sfére. Firmy dnes môžu prejsť špeciálnym auditom, ktorý ukáže, kde robia v odmeňovaní chyby. 

Národný rámec sa podobne ako v iných otázkach naprieč európskou 28-kou líši. Ivankovičová-Kneževičová označila európske smernica iba za minimálny štandard. „Nič nebráni členským štátom ísť za jeho hranice,“ vysvetlila.

Jongeriusová význam smernice vidí v zavedení štandardov v štátoch, ktoré zatiaľ nijaké nemajú. „Pokiaľ Únia môže v tejto otázke potlačiť (členské štáty, pozn. red.) správnym smerom, prečo to neurobiť?“ pýta sa.

Úloha súkromného sektoru

Firmy často vidia nové opatrenia iba ako ďalšiu finančnú záťaž. Podpora rovnováhy medzi prácou a súkromným životom sa však môže stať vedomým podnikateľským rozhodnutím.

„Tento prístup v súčasnosti považujeme za strategický imperatív pre všetky globálne podniky,“ povedala Maynardová. Spoločnosť Aviva France napríklad vytvorila prax publikovania vlastných správ o rozdieloch platov medzi pohlaviami. Cieľom je spoznať fungovanie vlastnej spoločnosti, aby mohla na problémy v otázkach platov či iných otázkach rodovej rovnosti adekvátne reagovať. Desaťdňové rodičovské voľno svojim zamestnancom ponúkala ešte predtým, ako to prikazoval zákon.

Táto prax pomohla firme prilákať mnoho žien. Maynardová však upozornila, že nejde o všeliek a opatrenie musí sprevádzať všestranný, holistický prístup.

„Myslím, že niektoré spoločnosti si uvedomujú, že diverzifikovaná pracovná sila prinesie pozitívne výsledky, a preto si aj naďalej zachovajú podobný prístup. Bez legislatívnej podpory to ale bude ťažké,“ dodala Maynardová.

Ivankovičová-Kneževičová podotkla, že všetci „by sa mali chopiť zmeny, ktorú rovnováha medzi prácou a súkromím prinesie“. Ďalšia Komisia by podľa nej mala v začatej práci pokračovať a agendu sociálneho pilieru rozšíriť.

„Pred voľbami (do Európskeho parlamentu, pozn. red.) musíme ukázať, že Únia vie byť pozitívna. Toto je dôkaz,“ dodala Jongeriusová.