Rodovo podmienené násilie je pre novú Komisiu témou

Helena Dalli (vľavo) ešte ako ministerka pre sociálny dialóg, spotrebiteľské záležitosti a občianske slobody. Ako nová eurokomisárka bude mať na starosti politiky rovnosti. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Rodovo vyvážená Európska komisia bude okrem iného riešiť Istanbulský dohovor a Európsku rodovú stratégiu.

Ursule von der Leyen naplnila sľub, s akým jej predchodca Jena-Claude Juncker celkom neuspel. Nemeckej političke sa podarilo obsadiť 12 z 26 voľných postov v novej Európskej komisii ženskými kandidátkami. Ak berieme do úvahy aj von der Leyen je pomer 13 žien z celkového počtu 27 komisárov.

Prvé ženy zasadli do Európskej komisie až v roku 1989 (druhá Delorsova Komisia), Francúzska Christiane Scrivener a Grékyňa Vassiliki Papandreou.

Dnes je parita aj na vrchu hierarchie novej eurokomisie. Z najvyššie postavenej štvorice, sú dve ženy (predsedníčka plus jedna z troch výkonných podpredsedov – Vestager).

Ursula von der Leyen nemala len šťastie, ale dospela k tomuto číslu cieľavedomou stratégiou. Pôdu nepochybne pred 5 rokmi pripravil aj Juncker, hoci žien „dostal“ od členských štátov len tretinu. Von der Leyen mala k téme rodovej rovnosti vždy blízko. V nemeckej politike bola dokonca v názorovom konflikte s Angelou Merkel v téme rodových kvót.

Slovo „gender“ je viacnásobne prítomné v každom liste, ktorými sa von der Leyen prihovára členom novej Európskej komisie. Od každého komisára a komisárky žiada, aby v pri obsadzovaní postov vo svojich kabinetoch,dbali na rodovú rovnosť a oznamuje, že na každom podujatí, ktoré bude Európska komisia organizovať, budú rodovo vyvážené panely.

Po prvýkrát má Európska komisia aj samostatné portfólio, ktoré má rovnosť (nie len rodovú) v centre záujmu, nie len ako prívesok k inej agende.

Maltská komisárka Helena Dalli, ktorá ho bude riadiť, je úspešná maltská politička za labouristickú stranu. Pred 40 rokmi získala titul Miss Malta, ako mladá si zahrala dokonca v jednom veľmi zle hodnotenom filme. Počas svojej politickej kariéry v silne katolíckej krajine ako ministerka stála za legislatívou o manželstvách párov rovnakého pohlavia aj adopcií detí gay pármi. Zapísala sa aj zákonom o právach intersexuálov aj zákazom tzv. konverznej terapie.

Dalli bude zodpovedať za vypracovanie Európskej rodovej stratégie, ktorá sa má venovať  “oblastiam, kde ženy stále čelia dodatočným prekážkam“. Špeciálne sa má zamerať na rovnosť vo svete práce a predkladať návrhy o transparentnosti platov.

Európa podľa von der Leyen: Istanbulský dohovor aj európska minimálna mzda

Možná šéfka Európskej komisie prišla s konkrétnymi návrhmi pre klimatickú a sociálnu politiku. Málo hovorila o jednotnom trhu, vôbec nespomenula rozširovanie Európskej únie a vzťahy s jej susedmi, čo sú priority Vyšehradskej skupiny. 

Témou bude aj rodovo podmienené násilie. „Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru ostáva pre Európsku komisiu priorita“, píše Ursula von der Leyen. Ak dohovor ostane zablokovaný členskými štátmi, čo je pomerne pravdepodobné, kedže napríklad aj Slovensko ho momentálne odmieta, má sa eurokomisárka pozrieť na to, ako sa dajú podporiť  obete rodovo podmieneného násilia.

„S využitím možností, ktoré dáva Lisabonská zmluva, mali by ste mali navrhnúť pridanie násilia voči ženám do zoznamu zločinov EÚ“. Táto formulácia znamená, že Rada (členské štáty) by mohli rozhodnúť, že rodovo podmienené násilie bude spadať do zoznamu zločinov podľa článku 83(1) Zmluvy o EÚ.

Ak by sa tak stalo, bude možné prijať európsku smernicu, ktorá určí minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia tohto trestného činu a trestu za neho. Toto je možné na európskej úrovni urobiť pri „obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe.“

Dalli tiež dostala za úlohu pokúsiť sa oživiť smernicu o rodových kvótach v správnych radách firiem (bez dohody od roku 2012) a dohliadať implementáciu nedávno prijatej smernice o rodičovskej dovolenke (work-life balance).

Jej portfólio sa pochopiteľne týka aj iných rozmerov rovnosti. Okrem rodovej je to aj  boj proti diskriminácii na základe veku, na základe sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia, či situácia ľudí so zdravotným postihnutím. Dalli bude dohliadať na napĺňanie Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ku ktorému sa prihlásila ako EÚ tak aj členské štáty.

Partner

Philip Morris International