Ženy vo vrcholných pozíciách v energetike chýbajú. Zmeniť by to mohla nová smernica

Ilustračná fotografia. [Piqsels]

V energetike je v riadiacich pozíciách ešte menej žien ako v iných odvetviach. Nová smernica EÚ žiada, aby firmy preukazovali presadzovanie rodových politík a znižovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami.

Európska komisia navrhla nové znenie smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti
podnikov, ktorá má platiť od roku 2023. Tieto správy by mali byť vizitkou toho, aké pokroky robí firma v oblasti environmentálnych cieľov aj v iných „transformačných“ oblastiach, vrátane rodovej rovnosti.

Správy o rodových politikách budú povinné

Revidovaná smernica o nefinančnom výkazníctve je reakciou na ciele Európskej zelenej dohody, vďaka ktorým má blok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Na zelenú transformáciu európskej ekonomiky sa zložia členské štáty bezprecedentnými finančnými prostriedkami v stovkách miliárd eur. Komisia preto iniciovala reformu, aby z transformačných prostriedkov čerpali len “udržateľné” firmy.

Hlavným cieľom smernice je, aby firmy, ktoré sa uchádzajú o verejné financie, povinne podávali správu, ako ich činnosť prispieva k splneniu klimatických cieľov Únie. Vykazovať budú predovšetkým environmentálne parametre, ako je uhlíková stopa či využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Okrem ekologických ukazovateľov budú musieť firmy, ktoré sa uchádzajú o verejné financie, ukázať aj to, čo robia pre zvyšovanie rodovej rovnosti.

„(…) spoločnosti budú musieť povinne preukázať, akým spôsobom prispievajú k napĺňaniu politík rodovej rovnosti, či už ide o zastúpenie žien v riadiacich funkciách alebo znižovania platových rozdielov medzi mužmi a ženami,” navrhuje Komisia.

Ak spoločnosť tieto politiky neuplatňuje, musí vysvetliť dôvod, objasňuje Komisia.

Len 15 percent slovenských veľvyslaneckých postov zastávajú ženy

Hoci celkové zastúpenie žien na rezorte diplomacie je nadpolovičné, na najvyšších veľvyslaneckých postoch má Slovensko len jedenásť žien. Ministerstvo hovorí, že chce tento stav zlepšiť, pričom plánuje vytvoriť aj post koordinátora pre postavenie žien a diverzitu.

Nefinančné správy majú vypovedať o transformačnom potenciáli spoločnosti, a tým ovplyvnia aj rozhodnutia súkromných aj verejných investorov, či do konkrétnej firmy investujú, tvrdí Komisia.

Po novom sa bude smernicou riadiť rádovo väčší počet firiem. Súčasná smernica je obmedzená len na spoločnosti, ktoré obchodujú s akciami na burze alebo spĺňajú kritériá veľkej účtovnej jednotky a majú viac ako 500 zamestnancov.

Podľa nových pravidiel budú musieť nefinančné správy podávať spoločnosti, ktoré spĺňajú dve z troch kritérií: majú viac ako 250 zamestnancov, súvahu viac ako 40 miliónov eur a obrat viac ako 20 miliónov eur. Ak firma obchoduje na burze, nová povinnosť bude pre ňu platiť bez ohľadu na veľkosť. V Európe by potom malo ísť až o 49 tisíc firiem, doposiaľ ich bolo len dvetisíc.

Nízke zastúpenie žien v energetike

Výskumy už roky tvrdia, že ženy vo vedúcich pozíciách zlepšujú výkonnosť firmy a sú líderkami v inováciách. Dokazuje to aj štúdia Bank of America Global Research. „Údaje naznačujú, že spoločnosti s vynikajúcim skóre v oblasti rozmanitosti v správnych radách majú vyššiu návratnosť kapitálu a nižšie riziko strát ako spoločnosti s nižším zastúpením žien,” uviedli autori v správe. Lepšie výsledky dosiahli spoločnosti, kde je minimálne 30 percentné zastúpenie manažérok v správnych radách.

Podľa analýzy OECD a Medzinárodnej energetickej agentúry (International Energy Agency – IEA), ktorá skúmala údaje 2 500 firiem v odvetviach spojených s energetikou, sú ženy zastúpené vo vedúcich pozíciách necelými 12 percentami.

Dostupnosť dát, ktoré by umožnili porozumieť rodových rozdielom v energetickom sektore je nízka. Preto IEA iniciovala vznik medzinárodnej iniciatívy C3E. Jej cieľom je posilniť metodiku zberu údajov o energetike a rode a priniesť „riešenia založené na dôkazoch.“

Iniciatíva C3E konštatuje, že ženy nechýbajú len vo vedení energetických firiem, ale aj v politických postoch, ktoré súvisia s energetikou.

Ministerky v sektoroch, súvisiacich s energetikou (1980 – 2017). Zdroj: Energy Monitor

IEA porovnávala zastúpenie žien v manažérskych pozíciách v sektore energetiky s ich zastúpením v iných oblastiach priemyslu. V 2 500 energetických firmách s viac ako 38 tisíc zamestnancami pracovalo vo vyššom manažmente len 13,9 percenta žien. To je menej ako v iných priemyselných odvetviach, kde bol pomer mierne vyšší, 15,5 percenta.

Trochu prekvapivo sú firmy v oblasti obnoviteľnej energie hlboko pod priemerom s 10,8 percentami, čo je len mierne vyššie ako uhoľný sektor, ktorý má najnižšie zastúpenie, 10,6 percenta.

Politiky pomáhajú

Nadnárodné firmy sú na tom so zastúpením žien vo vedení lepšie, keďže majú často vlastné politiky, zamerané na rozmanitosť a začlenenie žien a menšín.

Podľa IEA je vyššie zastúpenie žien vo väčších firmách aj dôsledkom zvýšenej kontroly zo strany investorov. Tá zvyšuje pravdepodobnosť, že spoločnosti prijmú komplexné postupy v oblasti rodovej zamestnanosti.

Rozdiely v zastúpení žien sa však prejavujú aj v rámci samotného manažmentu, kde sa ženy dostávajú na najvyššie posty len výnimočne. V energetickom sektore je to obzvlášť zrejmé pri pozíciách ako je predseda predstavenstva, generálny riaditeľ či prezident. Na týchto postoch pracuje menej ako 5 percent žien.

To podľa IEA naznačuje, že pre ženy je problematické nielen dostať sa na riadiacu pozíciu, ale že aj v rámci vedenia firiem existuje takzvaný sklenený strop. Tento problém je obzvlášť naliehavý v energetike a firmách poskytujúcich energetické služby.

Podiel ženského zastúpenia podľa sektorov. Zdroj: IEA

Rozdiely medzi krajinami

Počet žien vo vedúcich funkciách sa v jednotlivých krajinách tiež výrazne líši. Podľa aktuálnych údajov OECD môžu napríklad rozdiely v rodovej rozmanitosti na úrovni predstavenstva vychádzať z politických a kultúrnych faktorov v danej krajine.

Opäť platí, že neenergetických spoločnostiach je viac manažérok ako v energetických firmách. Výnimkou je Rusko, kde je ženských manažérok v energetike viac ako v iných priemyselných odvetviach.

Rozdiely medzi krajinami s najvyšším a najnižším zastúpením žien v energetických aj neenergetických firmách sú viac ako päťnásobné. Krajiny s najvyšším zastúpením žien v manažmente energetických spoločností sú  Rusko s 23,1 percentami, Austrália má 15,5 percent a Spojené kráľovstvo 15,5 a najnižšie je Japonsko s 3,1 percentami.

Zdroj: IEA

 

Článok vznikol v spolupráci s