Ambasády podporujú kampaň Orange the World

Komerčný obsah

Kampaň "Orange the World" proti násiliu na ženách [© unwomen.org]

Veľvyslanectvá Holandska, Írska, Kanady, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a USA, spolu s Verejnou ochrankyňou práv a Zastúpením Európskej komisie, sa spoločne pripájajú ku kampani “Orange the World”.

Vyjadrením podpory kampane na sociálnych sieťach veľvyslanectvá odsudzujú všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Tento rok sa kampaň zameriava na boj proti znásilňovaniu pod témou “Generation Equality Stands against Rape!” (Generácia rovnosti proti znásilňovaniu). Nosením oranžovej farby, symbolickej farby násilia na ženách, vyjadrujeme našu podporu všetkým ženám a dievčatám v boji proti znásilňovaniu. Ďalšie formy násilia a obťažovania siahajú od sexistických vtipov či obťažovaniu vo verejnom priestore, až po zobrazovanie žien v médiách.

Kampaň Orange the World, vyhlásená OSN, začína 25. 11., na Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Počas 16 dní upozorňuje na problém násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Viac informácií o kampani (v angličtine):

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism

Viac informácií o Generation Equality Forum (v angličtine):

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum

Partner

Philip Morris International